Door op deze afbeelding te klikken gaat u altijd terug naar het begin van de BBN-website

Welkom op de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort

Berichten van het BBN, klik op de link om naar het betreffende bericht te gaan.

Buurtbudget 2022: Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het buurtbudget 2022 staat op onze website. Aanvragen voor een bijdrage uit het buurtbudget 2022 moeten voor 7 maart 2022 binnen zijn bij de buurtbudgetcommissie van de binnenstad.

De inhoudelijke verslagen over de besteding van het buurtbudget 2016 t/m 2020 in de binnenstad van Amersfoort kunt u daar downloaden. De buurtbudgetcommissie streeft naar volledige duidelijkheid over de besteding van het buurtbudget. Het inhoudelijk verslag over 2021 volgt waarschijnlijk eind januari/begin februari 2022.

BBN Nieuws 148 (januari 2022) is verschenen. Dit nummer wordt huis-aan-huis verspreid in de binnenstad in verband met het buurtbudget 2022. Klik op Aanmelden digitale nieuwsbrief om u te abonneren op de digitale versie.

Nieuwsberichten uit de binnenstad: Alle dingen nieuw, geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw: Franciscus Xaveriuslezing; Amersfoort in startblokken jubileum Mondriaan; Aanmelding voor Vreemde Gasten 2022 geopend; De Vensterbank van Anke Land; en meer berichten, laatste update 17 januari 2022.

Notulen BBN vergaderingen 20 september en 18 oktober staat op onze website. De volgende vergadering is op dinsdag 18 januari in de 'Rooie Cent', Hooglandseweg-Zuid 34 of digitaal, afhankelijk van de corona-maatregelen. Tijdens de vergaderingen kan een ieder onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen. Koms eens langs! Wij vergaderen op 1,5m afstand van elkaar.

Bij de oproepen: Schaakliefhebbers gezocht, laatste update op 1 oktober 2019.

In het gastenboek/forum: Droogte, laatste update op 16 juli 2019.

Goeie buren in de binnenstad van Amersfoort. Wie doet mee? Meldt u dan aan via het aanmeldingsformulier. Lees ook de Blog. En lees hier over het bezoek aan het Hofje Armen de Poth.

Foto's van lezers. We ontvingen een foto van Lily van den Broeke. Heeft u ook een mooie foto voor deze rubriek? Stuur uw foto per e-mail op naar: info@bbn-amersfoort.nl.


Repair Café Amersfoort Soesterkwartier

Wat doe je met een cd-speler die niet meer open wil? Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met broodroosters die niet meer werken? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten?

Weggooien? Mooi niet! Repareer ’t in het Repair Café! Elke 1e en 3e donderdag van de maand van 13:30-15:30 uur Repair Café Amersfoort Soesterkwartier, Huiskamer bij Bosshardt, Noordewierweg 131 3812DD Amersfoort. Advies en hulp van de deskundigen in het Repair Café gratis. Maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.


Coronabuurthulp Binnenstad033

De veranderingen gaan snel en iedere dag is anders. Nu velen in de zorg door corona vaker en langer moeten werken en mensen in quarantaine moeten, willen wij graag iets doen voor hen die het nu nodig hebben. Er zijn ook buurtgenoten die (helaas) nu extra tijd hebben en willen helpen. Help jij mee of kan je hulp gebruiken?

Er zijn twee opties:
1. Ik wil graag een buurtbewoner helpen
2. Ik wil graag gebruikmaken van de buurthulp

1. Ik wil graag een buurtbewoner helpen
Wil je een buurtbewoner helpen dan kan je op de online lijst aangeven wat je wilt doen. Je kunt kiezen uit: Boodschappen doen, Medicijnen/pakketje ophalen, Oppassen, Telefonisch kletspraatje, Vuilnis/glas/papier wegbrengen.

We vragen alleen je naam en je e-mailadres. Wil iemand gebruik maken van je dienst, dan kan rechtstreeks per email contact met je worden opgenomen. Uitgangspunten bij hulp: hulp tot de voordeur bij mensen die in quarantaine zitten; alleen praktische hand en spandiensten.

2. Ik wil graag gebruikmaken van de buurthulp
Wil je gebruik maken van hulp, ga dan naar de online lijst. In de 2e kolom 'hulpvraag' kun je naam en emailadres opgeven. Zodra een hulpaanbieder zich meldt, en contact informatie achterlaat, kan je rechtstreeks contact opnemen. Voor overige vragen mag je mailen naar: coronabuurthulpbinnenstad033@gmail.com

Wij staan voor jullie klaar! Heb je buren of buurtgenoten zonder internet, facebook of whatsapp, wil je hen dan informeren over dit initiatief?

Wees welkom en laten we er voor elkaar zijn in deze bijzondere tijd.

Team Coronabuurthulp Binnenstad


Heeft u nieuws voor het BBN nieuws?

Binnenstadbewoners worden van harte uitgenodigd om materiaal aan te leveren voor het BBN Nieuws. Dat kan per e-mail op: info@bbn-amersfoort.nl of per post naar: Redactie BBN Nieuws, Teut 67, 3811 WN Amersfoort.

Meldpunt woonomgeving:

Via het Meldpunt woonomgeving kunt u iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair.

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort:

Wat is de SGLA en wat zijn haar achtergronden?
De samenwerking tussen de verschillende groeperingen die samen de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) vormen bestaat sinds 1993. In september 1995 is de vereniging officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder. In Amersfoort is de dynamiek van de ontwikkelingen groot, zo groot dat het bijna onvermijdelijk is dat hieruit verschillen van mening tussen bewoners en hun bestuur ontstaan. Verschillen van mening waarbij de gemeente soms een beleid voert dat op gespannen voet lijkt te staan met de directe belangen van de bewoners. Op veel plaatsen in de stad heeft dit tot gevolg gehad dat burgers zich in belangengroepen organiseren en zich inzetten om het beleid in voor hen gunstige zin te beïnvloeden. Daarbij worden alle wettelijke middelen toegepast die naar het gevoel van de betrokkenen naar het doel kunnen leiden.
Lees verder op www.sgla.nl

Laat eens wat van u horen!

Wat vindt u van de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort? Heeft u vragen of tips voor ons? Of iets voor de agenda? Stuur ons een e-mail: info@bbn-amersfoort.nl

Deze site is voor het laatst op 17 januari 2022 gewijzigd.

Het BBN houdt rekening met uw privacy! Onze website plaatst geen cookies op uw computer. E-mail wordt na beantwoording of doorsturen verwijderd. De maillijst voor de digitale versie van het BBN Nieuws wordt off-line bijgehouden, staat niet op deze server en is niet openbaar. Hetzelfde geldt voor de ledenlijst van het BBN en haar werkgroepen. Ook de gegevens voor het bijhouden van het buurtbudget worden off-line bewaard, staan niet op deze server en worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn.

Website statistieken gratis, LetsStat X1