Door op deze afbeelding te klikken gaat u altijd terug naar het begin van de BBN-website

Welkom op de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort

Berichten van het BBN, klik op de link om naar het betreffende bericht te gaan.

BBN Nieuws 125 (maart 2018) is verschenen. Dit is een digitaal nummer. Klik op Aanmelden digitale nieuwsbrief om u te abonneren op de digitale versie.

Buurtbudget 2018: Op 9 april zijn de buurtbudgetcheques uitgereikt. Op deze pagina kunt u zien welke aanvragers een bijdrage uit het buurtbudget 2018 hebben ontvangen.

Nieuwsberichten uit de binnenstad: Pleidooi 'Verkeerscirculatieplan Amersfoort'; Heb jij luistertalent? Zet het in voor een ander en maak het verschil!; (Zorg-)technologische toepassingen in en om het huis; Bijeenkomst ouders kinderen met een beperking en meer berichten, laatste update 12 april.

Notulen BBN vergadering 20 februari 2018 staan op onze website. De volgende vergadering is op dinsdag 17 april om 20.00 uur in de 'Rooie Cent', Hooglandseweg-Zuid 34. Tijdens de vergaderingen kan een ieder onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen. Koms eens langs!

Foto's van lezers. We ontvingen een foto van Lily van den Broeke. Heeft u ook een mooie foto voor deze rubriek? Stuur uw foto per e-mail op naar: info@bbn-amersfoort.nl.

Nieuw adres seniorentafel: ingaande dinsdag 19 september 2017 vindt de maandelijkse seniorentafel plaats op een ander adres. De nieuwe locatie is Stadscafé, Lieve Vrouwekerkhof 3. Het tijdstip blijft ongewijzigd, van 10:30 tot 12:00.

Goeie buren in de binnenstad van Amersfoort. Wie doet mee? Meldt u dan aan via het aanmeldingsformulier. Lees ook de Blog.

In het gastenboek/forum: Een Mooye stadsbron, laatste update op 28 februari.


Volgende BBN Nieuws:

BBN Nieuws 126 wordt rond 18 mei 2018 verwacht. Dit nummer wordt huis-aan-huis in de binnenstad verspreid.

Heeft u nieuws voor het BBN nieuws?

Binnenstadbewoners worden van harte uitgenodigd om materiaal aan te leveren voor het BBN Nieuws. Dat kan per e-mail op: info@bbn-amersfoort.nl of per post naar: Redactie BBN Nieuws, Teut 67, 3811 WN Amersfoort.

Meldpunt woonomgeving:

Via het Meldpunt woonomgeving kunt u iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair.

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort:

Wat is de SGLA en wat zijn haar achtergronden?
De samenwerking tussen de verschillende groeperingen die samen de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) vormen bestaat sinds 1993. In september 1995 is de vereniging officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder. In Amersfoort is de dynamiek van de ontwikkelingen groot, zo groot dat het bijna onvermijdelijk is dat hieruit verschillen van mening tussen bewoners en hun bestuur ontstaan. Verschillen van mening waarbij de gemeente soms een beleid voert dat op gespannen voet lijkt te staan met de directe belangen van de bewoners. Op veel plaatsen in de stad heeft dit tot gevolg gehad dat burgers zich in belangengroepen organiseren en zich inzetten om het beleid in voor hen gunstige zin te beïnvloeden. Daarbij worden alle wettelijke middelen toegepast die naar het gevoel van de betrokkenen naar het doel kunnen leiden.
Lees verder op www.sgla.nl

Laat eens wat van u horen!

Wat vindt u van de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort? Heeft u vragen of tips voor ons? Of iets voor de agenda? Gebruik dan het reactieformulier en gastenboek: stuur een reactie, vraag of opmerking naar het Binnenstad Bewoners Netwerk.

Deze site is voor het laatst op 13 april 2019 gewijzigd.

Website statistieken gratis, LetsStat X1