Over het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort


Het BBN is een groep binnenstadbewoners die de leefbaarheid van de binnenstad wil vergroten door zoveel mogelijk bewoners te activeren om mee te praten en mee te beslissen over hun wijk, waar mogelijk met professionele krachten (bijv. gemeente, politie, SWA). Zij inventariseren de ideeën van bewoners en proberen een netwerk te creëren om de organisatie van activiteiten mogelijk te maken.

Vergaderingen

De bijeenkomsten van het BBN vinden meestal op de derde dinsdag van de maand plaats in de 'Rooie Cent', vanaf 20.00 uur. Tijdens de vergaderingen kunnen alle bewoners van de stad onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen en bespreekbaar maken. Zo nodig kan vervolgens actie gevraagd worden van de gemeente Amersfoort, de gemeenteraad of andere instanties.

Het Binnenstad Bewoners Netwerk wil fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente en participeren in meningvormende bijeenkomsten over de binnenstad en in die hoedanigheid ook deelnemen aan platforms die de gemeente heeft ingesteld om de leefbaarheid van de binnenstad te bewaken. Daarom heeft het Binnenstad Bewoners Netwerk ook regelmatig contact met gemeentelijke instanties die de leefbaarheid bevorderen. Denk hierbij aan de wijkpolitie, de wijkopzichter, ROVA, verkeersdeskundigen en Eemfors.

Lees hier verder over de geschiedenis van het Binnenstad Bewoners Netwerk en hier vindt u een kaart van de binnenstad van Amersfoort. Het Binnenstad Bewoners Netwerk zet zich in voor de bewoners van dit gebied.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.