Nieuwsberichten uit de binnenstad

Klik op een link om naar het betreffende bericht te gaan. Alle evenementen onder voorbehoud in verband met de coronacrisis.

Alle dingen nieuw, geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw: Franciscus Xaveriuslezing

Amersfoort in startblokken jubileum Mondriaan

Aanmelding voor Vreemde Gasten 2022 geopend

De Vensterbank van Anke Land

Schurend Paradijs in Kunsthal KAdE

Absoluut in de winter

Ander Licht op Withoos - Drie generaties Withoos

Huismuziek Amersfoort

Schilderwedstrijd ter ere van Mondriaan 150

BlOeM! by Bob Negryn

Zoektocht naar vrijwilligers voor Vreemde Gasten

Wijkwinkel Kruiskamp (ook voor de binnenstad)

Buurtkamer Binnenstad, Appelmarkt 9 achter

Activiteiten in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102

Overlast van graffiti in de binnenstad

Alle dingen nieuw, geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw: Franciscus Xaveriuslezing

Alle dingen nieuw, geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw: Franciscus Xaveriuslezing door Erik Borgman, met bijdrage van Diederiek van Loo
Zaterdag 29 januari 10.30 tot 12.30 uur, Franciscus Xaveriuskerk

Wat is de toekomst van geloof? Zetten vergrijzing en ontkerkelijking door? Gaan de kerken zich vernieuwen, en hoe? Dat zijn de centrale vragen in de Franciscus Xaveriuslezing, die dit jaar gehouden wordt door Erik Borgman, een bekend en veel gevraagd theoloog, die zich actief mengt in maatschappelijks discussies (bijvoorbeeld als lid van het theologisch elftal van Trouw). Borgman ontwikkelt In zijn meeste recente boek 'Alle dingen nieuw' - met als ondertitel 'een theologische visie voor de 21ste eeuw' -een nieuwe perspectief op geloof en kerk in de komende decennia. Hij gaat daarbij in gesprek met een waaier aan denkers, wetenschappers, kunstenaars en mystici, uit heden en verleden.

Over de inleider: Erik Borgman is professor publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg; hij is leken-dominicaan.
Over de coreferent: Diederiek van Loo is stadspredikant van de PGA (Protestantse Gemeente Amersfoort) en verbonden aan de kerkelijke experimenteerplek De Swaen, in Amersfoort-Centrum
Gesprekseider is Anna Walsma, pastor bij de oecumensiche gemeente Het Brandpunt (Kattenbroek, Amersfoort).

Plaats: zaterdag 29 januari 10.30 tot 12.30 uur, t Zand
Datum/tijd: zaterdag 29 januari 10.30 tot 12.30 uur
Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com Bijdrage: € 5

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 17 januari 2022


Aanmelding voor Vreemde Gasten 2022 geopend

Bijna 100 initiatieven om Mondriaans 150e geboortejaar te vieren
Tien exposities, vijf gloednieuwe podiumproducties, diverse festivals, lezingen, workshops, buitenactiviteiten, boeken, producten en arrangementen: Amersfoort, geboorteplaats van de in 1872 geboren Piet Mondriaan, laat het 150e geboortejaar van de pionier van de abstracte kunst niet ongemerkt voorbijgaan. De stad staat in de startblokken om Mondriaan te eren met een ‘Feest van Verbeelding’.

Er zijn niet veel kunstenaars die zichzelf zo vaak opnieuw hebben uitgevonden als Mondriaan. Tot aan het einde van zijn leven bleef hij zich vernieuwen. Hij was leergierig en bezat een grenzeloze nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen, ook buiten de beeldende kunst. Zijn uitzonderlijke kwaliteiten hebben hem tot grote hoogte gebracht. Amersfoort wil dit jaar Piet Mondriaan eren met een manifestatie die de vernieuwingsdrang en verbeeldingskracht van de kunstenaar centraal stelt. Op initiatief van het Mondriaanhuis en onder de titel 'Feest van Verbeelding' worden een jaar lang culturele, maatschappelijke en feestelijke activiteiten georganiseerd voor een breed publiek.

Schurend paradijs
In 2022 organiseert Amersfoort maar liefst tien grotere en kleinere exposities die refereren aan Mondriaan. Het spits wordt afgebeten op 5 februari door Kunsthal KAdE met de tentoonstelling ‘Schurend Paradijs’. Piet Mondriaan streefde destijds naar een aards paradijs. In zijn zoektocht naar dat ideaal liet hij het natuurlijke achter zich, en bracht er geconstrueerde ordening voor in de plaats. In de hedendaagse kunst lijkt het ideaal van een maakbare wereld naar de achtergrond verdwenen. Kunsthal KAdE nodigde twaalf kunstenaars uit om te reflecteren op het utopische ideaal van een maakbare wereld, binnen een wereld die allesbehalve maakbaar blijkt.

Naast de expositie in Kunsthal KAdE vinden er in 2022 Mondriaantentoonstellingen plaats in o.a. het Mondriaanhuis, Rietveldpaviljoen en Museum Flehite.

Brieven aan Mondriaan
Het 150e geboortejaar heeft diverse culturele instellingen geďnspireerd tot nieuwe podiumproducties. In 2022 zullen minstens vijf premičres plaatsvinden die (thema's rond) Mondriaan als uitgangspunt hebben genomen. Op 5 en 6 maart is de eerste uitvoering van liederencyclus Brieven aan Mondriaan. Schrijfster en actrice Daantje Idelenburg dook voor deze bijzondere productie in de brieven die Mondriaan schreef aan zijn vriendin Willy Wentholt. Idelenburg schreef op basis hiervan de fictieve antwoorden van Wentholt aan de kunstenaar. Niek Idelenburg, artistiek leider van Holland Opera, heeft deze teksten op muziek gezet. Het resultaat is een theatraal concert waarin een nieuwe kijk wordt geboden op Mondriaan. Later in het jaar zullen meer nieuwe door Mondriaan geďnspireerde producties volgen, zoals de muziektheatervoorstelling ‘Buiten de lijnen' van theatermaakster Julika Marijn en de hiphop performance ‘The art of lines’ van productiehuis Kosmik in samenwerking met theater Flint.

Maatschappelijk programma
Naast een cultureel programma wordt ook een maatschappelijk programma op poten gezet waarin vernieuwing en verbeelding centraal staan. In samenwerking met Twijnstra Gudde en componist Merlijn Twaalfhoven en zijn organisatie The Turn Club, is een programma in ontwikkeling waarbij teams zich gaan buigen over een aantal urgente en complexe problemen waar de samenleving mee worstelt. De gedachte is dat de verbeeldingskracht en creativiteit van kunstenaars een essentiële bijdrage kunnen leveren aan toekomstige oplossingsrichtingen. In een ‘Turnlab’ gaan kunstenaars van verschillende disciplines en afgevaardigden uit diverse sectoren van de maatschappij, zich buigen over actuele en urgente vraagstukken. De resultaten van deze verkenningen zullen eind 2022 worden gepresenteerd.

Mondriaans verjaardag in Flint
Op maandagavond 7 maart viert Amersfoort de geboortedag van Mondriaan met een tot de verbeelding sprekend muziek- en theaterprogramma in theater Flint. Het programma wordt geopend door Merlijn Twaalfhoven. Hier zullen verschillende voorproefjes te zien zijn van het Mondriaanprogramma in 2022.

Mondriaanmunt
Vanwege het 150e geboortejaar geeft het Ministerie van Financiën in 2022 een herdenkingsmunt uit. Voor het ontwerp van deze munt is het ministerie op zoek naar kunstenaars, vormgevers of ontwerpers.

Mondriaanauto
Bij het Mondriaanfeest hebben zich diverse bedrijven en organisaties gemeld, die zich aangesproken voelen door de vernieuwing en verbeelding van Mondriaan. Zij sluiten op ludieke wijze aan bij de activiteiten. In het oog springen o.a. PicNic en KIA, die een aantal van hun voertuigen dit jaar omkatten naar Mondriaanstijl. Maar ook IKEA, Royal Talens, Hotel de Tabaksplant, Mariënhof, en Berghotel hebben hun medewerking aangeboden.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 17 januari 2022


Aanmelding voor Vreemde Gasten 2022 geopend

Vreemde Gasten: twee dagen lang beeldende kunst in huizen en tuinen in de Amersfoortse binnenstad. Vorige keer kon dit tweejaarlijkse evenement niet doorgaan, maar de organisatoren gaan ervan uit dat coronamaatregelen dit jaar niet opnieuw roet in het eten zullen gooien. Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober gaan in het centrum van Amersfoort tientallen deuren open voor kunstliefhebbers, mensen die geďnteresseerd zijn in historische huizen en architectuur, toevallige voorbijgangers en mensen die het gewoon leuk vinden om eens achter al die mooie gevels te kijken. In die huizen zijn dan kunstenaars te gast die een binding hebben met Amersfoort. Ze laten er recent werk zien: schilderijen, beelden, prenten, tekeningen, foto's, beelden, keramiek, glas- en textielkunst, sieraden en andere objecten.

Vanaf nu staat de aanmelding voor de zesde editie van Vreemde Gasten open, zowel voor kunstenaars als bewoners die ruimte beschikbaar willen stellen. Kunstenaars die in Amersfoort of omgeving wonen of werken, die er gewoond of gewerkt hebben of op een andere manier een band met de stad hebben en hun werk onder de aandacht van een breed en divers publiek willen brengen, kunnen zich tot en met uiterlijk 1 maart aanmelden op www.vreemdegasten.nl. Ook mensen die binnen de eerste Amersfoortse stadsomwalling wonen en het leuk vinden om Amersfoortse kunstenaars en vreemde gasten over de vloer te hebben, kunnen daar via een aanmeldformulier de organisatoren van Vreemde Gasten laten weten dat ze hun woonkamer, hal, tuin, souterrain of welke plek in huis dan ook beschikbaar willen stellen. Na sluiting van de inschrijftermijn gaat een commissie aan de slag met de selectie van de deelnemende kunstenaars.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 17 januari 2022


De Vensterbank van Anke Land

Vrouwen-portretten kijken je aan vanachter het glas, of nee, misschien toch niet? Twee schijnbaar afwezige vrouwen, maar zo aanwezig. Tot en met 8 mei 2022 zijn twee werken uit de serie 'Grand Ladies' van kunstenaar Anke Land te zien in De Vensterbank.

Beeldend kunstenaar Anke Land is geďntrigeerd door de vaak geheimzinnige beelden van vrouwen uit de Renaissance: "Ze worden sereen afgebeeld en stralen iets lijdzaams uit, maar ook iets onverzettelijks. De blik is afgewend of ze kijken langs je heen." Vrouwen werden in die tijd hoofs benaderd, maar tegelijkertijd hadden ze slechts weinig in te brengen in het openbare leven.

De kunstenaar gebruikt de techniek van het weven om haar observaties te verbeelden. In samenwerking met het TextielLab van het TextielMuseum in Tilburg ontwikkelt en vervaardigt ze haar gobelins, wandkleden, van klein tot zeer groot formaat. Anke Land: "Weven heeft, in de manier van werken, wel verwantschap met schilderen, vooral de gelaagdheid waarmee je kunt werken."

In De Vensterbank laat Anke Land twee vrouwen-portetten zien. Emoties zijn uit de gezichten niet af te lezen. Land versterkt dit door te spelen in het weefproces en te kiezen voor verschillende soorten en diktes van draad in de gobelins. De techniek van het weven suggereert op zich al een historische context. Tegelijkertijd maakt de bewerking van het beeld de gezichten juist tijdloos. Achter de ramen van De Vensterbank zijn ze geďsoleerd; terwijl jij ze aankijkt, kijken zij aan jou voorbij. Met je neus op het glas kun je je op de stoep van Bergstraat 32 verliezen in een landschap van draden.

Kunsthistorica Jantine Kremer sprak de kunstenaar in haar atelier over haar kunstenaarspraktijk, over het belang van tekenen, en observeren: "Land is een geëngageerd denker en een stille verbinder. Zonder haast. Met archetypen van mensen en situaties, maakt ze sprongetjes van heden naar verleden. En weer terug."

U bent harte welkom op de stoep van Bergstraat 32 te Amersfoort.
De Vensterbank van Anke Land
9 januari t/m 8 mei 2022
op de stoep van Bergstraat 32, Amersfoort
zeven dagen per week te zien, elke dag om 23 uur dooft het licht

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 9 januari 2022


Schurend Paradijs

vr 4 feb 2022 t/m zo 8 mei 2022

Begin 2022 presenteert Kunsthal KAdE de tentoonstelling ‘Schurend Paradijs’, waarin twaalf hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd te reflecteren op het utopische ideaal van een maakbare wereld, binnen een wereld die allesbehalve maakbaar blijkt. Voor het eerst wordt ook gebruik gemaakt van een tweede tentoonstellingslocatie: de Elleboogkerk in Amersfoort, op loopafstand van Kunsthal KAdE.

In 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan in Amersfoort geboren werd. De tentoonstelling ‘Schurend Paradijs‘ start vanuit zijn zoektocht naar een ‘Aards Paradijs’: een modernistische droom van een maakbare wereld op basis van vorm en stijl, waarin de mensen vanuit vrijheid naar het ware, goede en schone streven.

Het lukte Mondriaan min of meer zijn paradijs te verwezenlijken, in zijn kunst en zijn ateliers. In zijn persoonlijke zoektocht naar zijn ideaal liet Mondriaan het natuurlijke achter zich, en bracht er geconstrueerde ordening voor in de plaats.

In de hedendaagse kunst lijkt het ideaal van een maakbare wereld naar de achtergrond verdwenen. In plaats daarvan is er reflectie op de wereld en maatschappij. Honderd jaar na Mondriaans droom lijkt onze wereld namelijk allesbehalve een paradijs. Klimaatverandering, milieuvervuiling, virussen en onderlinge spanning zijn voelbare dreigingen. In plaats van dat kunstenaars ons een na te streven utopie voorspiegelen, proberen zij juist de huidige staat van zijn te analyseren, en de toeschouwer door middel van een ervaring te wijzen op de realiteit waarin wij leven. Heeft het nog zin te dromen over een ‘Aards Paradijs’? Hoe ziet zo'n paradijs er, met de realiteitszin van vandaag, uit?

Twaalf hedendaagse kunstenaars zijn door Kunsthal KAdE uitgenodigd om een ruimte te vullen met hun blik op de chaotische wereld van vandaag.

Paradijzen met een ondertoon
Het ‘paradijs’ in Kunsthal KAdE start in de grote zaal, die gevuld wordt met een door LOLA Landscape Architects ontworpen straattuin die letterlijk uit de stoeptegels barst. Met deze tuin verkent het ontwerpbureau de manier waarop de natuur, als onstuitbare kracht, de stad herovert. Aan de muren van de grote zaal wordt een selectie van bestaande schilderijen getoond: paradijzen met een ondertoon.

Deze ondertoon komt terug in de kabinetten. De kunstenaars onderzoeken hier de tegenstellingen die het thema ‘paradijs’ oproept: maakbaarheid versus realiteit, natuur in ongerepte of juist aangetaste vorm, eeuwigheid versus vergankelijkheid.

Zoals bij de beelden van Tanja Smeets, grote sculpturen die langs muren de ruimte in groeien. Deze organische sculpturen vormen een plantachtig landschap, dat Smeets vervolgens plaatst in een onnatuurlijke omgeving. Een ander kabinet wordt ingevuld door Anne Duk Hee Jordan, die met een combinatie van sculpturale, botanische en technologische elementen een installatie creëert die een veranderende wereld laat zien. De creatieve studio MAISON the FAUX schept ook een vervreemdend, overvloedig landschap, en onderzoekt de grenzen tussen wat echt en onecht is.

Bedreigde werelden
Het werk van Alexandra Kehayoglou brengt ons in verbinding met verdwijnende landschappen. De kunstenaar verbeeldt in de vorm van enorme tapijten stukken natuur die door mensen bedreigd worden, en presenteert deze in hun pure, ongerepte vorm. Kehayoglou's tapijten zijn haar vorm van activisme, door de focus te leggen op verhalen en details binnen de natuur hoopt de kunstenaar een groter ecologisch bewustzijn te creëren.

Ook Marcel Pinas brengt met zijn installaties bedreigde omgevingen en culturen onder de aandacht. De Surinaamse Ndyuká cultuur, waar hij van afstamt, is een belangrijk thema in zijn werk. Pinas wil dat zijn werk mensen aanzet om de kennis en vaardigheden vanuit deze cultuur te waarderen én te behouden.

Digitale transformaties
Kunstenaar Philip Vermeulen werkt met bewegende panelen waarmee hij een moiré-effect creëert. Met zijn installatie in Kunsthal KAdE wil hij de toeschouwer bewust laten worden van het eigen materiële bestaan, een gegeven dat in een tijd waarin we ons ook veel in digitale werelden bevinden soms vergeten lijkt te worden. In zijn werk onderzoekt Vermeulen de spanning tussen die twee tegenstellingen, het fysieke en het digitale.

Idyllische plekken
In de setting van een muurschildering van Paul Morrison wordt in een speciaal kabinet de historische verbeelding van het paradijs uit meerdere culturen getoond. In deze ruimte bevraagd Morrison wat het betekent om een idyllische wereld te willen scheppen, zoals Mondriaan deed, en wat dit verlangen verhult. De getoonde prenten laten de verbeelding van het paradijs vanuit verschillende culturele invalshoeken zien.

Langs de trap en in de gang worden de wanden vormgegeven door Hadassah Emmerich. Emmerich creëert felgekleurde, overdadige wandschilderingen, waarin landschap en lichaam met elkaar vermengd worden tot overweldigende composities. In het filmkabinet wordt de film ‘Xilitla’ van Melanie Smith getoond. In deze film onderzoekt Smith met een hedendaagse blik ‘Las Pozas’: een surreële, decadente tuin in de jungle van Mexico die tussen 1949 en 1984 verwezenlijkt werd door de Engelse kunstliefhebber Edward James.

Elleboogkerk
Voor het eerst wordt ook een tweede locatie gebruikt voor de tentoonstelling. In de Elleboogkerk, aan de Langegracht in Amersfoort, ontwerpt Gijs Frieling een wandschildering waarin hij de menselijke natuur in een toenemend technologische samenleving onderzoekt. Kunstenaarsduo Sander Breure en Witte van Hulzen maakt een installatie in het hart van de kerk met figuren die door middel van geluid met elkaar in verbinding staan.

De tentoonstelling is samengesteld door Robbert Roos, Judith van Meeuwen en Lara Stolwerk, in samenwerking met de kunstenaars.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 6 januari 2022


Absoluut in de winter

Absoluut is voor de kunstenaars een gemeenschap, een culturele broedplaats en een podium om te exposeren. Ideeën uitwisselen en kruisbestuiving vinden wij van groot belang. Gezien worden is belangrijk, veel bezoek aan onze exposities is een erkenning van onze kwaliteit als kunstenaars.

De wintermaanden zijn altijd wat rustiger met exposities. De kunstenaars van Absoluut gebruiken deze tijd om nieuwe technieken uit te proberen, soms een nieuwe weg in te slaan, energie op te doen en natuurlijk nieuwe kunstwerken te maken voor de exposities van 2022. Het is zeker dat wij in de zomer weer zullen exposeren in de prachtige Joriskerk.

6 januari - 20 februari 2022
Grafiek en Multiples met Carolien Magnus en Kedo Erné bij Galerie de Ploegh, Coninckstraat 58, Amersfoort. Openingstijden: donderdag /vrijdag 11-17 uur, zaterdag/zondag 13-17 uur

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 6 januari 2022


Ander Licht op Withoos - Drie generaties Withoos

Eerste grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse 17e-eeuwse meesterschilder Mathias Withoos

Museum Flehite in Amersfoort presenteert van 12 december 2021 tot en met 8 mei 2022 de eerste grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse meesterschilder Mathias Withoos. De 17e-eeuwse schilder geniet internationale bekendheid om het dramatische, caravaggistische licht in zijn weidse stadsgezichten en gedetailleerde stillevens. In de tentoonstelling Ander Licht op Withoos - Drie generaties Withoos, hangen negentig werken van drie generaties Withoos; van vader Mathias, zijn kinderen én van hedendaags fotograaf en nazaat Hans Withoos.

Hans Withoos, beeldend kunstenaar én nazaat van Mathias Withoos, fotografeert en exposeert al ruim dertig jaar. In de serie 'Withoos meets Withoos, The People' herinterpreteert de fotograaf de schilderkunst van zijn verre voorvader Mathias en voegt daar mensen en leven aan toe. Daarbij combineert hij stillevens en stadsgezichten met eigentijdse, surrealistische beelden en wordt de vergankelijkheid in een ander licht geplaatst.

Schilder Mathias Withoos
Mathias Withoos (Amersfoort, 1627 – Hoorn, 1703) volgde een schildersopleiding bij bouwmeester en kunstschilder Jacob van Campen. Voor verdere studie en inspiratie vertrok hij rond zijn twintigste als meesterschilder naar Rome. Na enkele jaren keerde hij terug naar Amersfoort en vluchtte in het Rampjaar 1672 met zijn gezin naar Hoorn. Hij kreeg met zijn echtgenote Wendelina van Hoorn acht kinderen, waarvan er vier door Mathias werden opgeleid om het schildersambacht te leren: Johannes, Pieter, Alida en Frans. Mathias was een zeer gelovig en belezen man met veel kennis over flora, fauna en de symboliek van vergankelijkheid. Tot zijn specialismen als fijnschilder behoren vanitasschilderijen, bosstillevens (sottobosco’s), lusthoven en italianiserende landschappen. De focus op licht en donker hielp hem de verbinding tussen hemel en aarde te illustreren. De verborgen boodschappen in de schilderijen vormen stof tot nadenken.

Historische context
De gelaagde tentoonstelling geeft een representatief overzicht van het indrukwekkende oeuvre van Mathias Withoos en ook een beeld van het werk van zijn schilderende kinderen. De presentatie van de olieverfschilderijen en verfijnde, lichtvoetige gouaches is van een uitgebreide historische context voorzien; met schilderijen van tijdgenoten of inspiratoren en oude boeken, maquettes, cartografie en prenten. De fotowerken van Hans Withoos gaan in dialoog met de schilderijen.

Westsingel 50
3811 BC Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 16 november 2021


Huismuziek Amersfoort

Mogelijk bespeel je al langer een muziekinstrument of heb je een oude hobby weer opgepakt. Dan kan spelen in een muziekensemble misschien een nieuwe inspiratiebron zijn. De manier om met plezier samen muziek te maken. Het kán! We doen niet aan audities; kom gewoon lekker meespelen en de sfeer proeven.

Huismuziek Amersfoort is een vereniging voor amateurmuziek met professionele dirigenten die samen muziek maken wil bevorderen.

Er zijn vijf ensembles:
Eemgaarde - een gemengd orkest met strijkers- en blaasinstrumenten.
Neptunus - een gemengd orkest met eveneens verschillende instrumenten
Syrinx - een dwarsfluitgroep
Houtgreep - een blokfluitgroep
Spiccato - een cellogroep

De ensembles komen 1 x per 2 weken bij elkaar. Het repertoire verschilt per groep en omvat diverse muziekstijlen van klassiek tot eigentijds. De muziek wordt verder op de groep toegesneden.

Ben je geďnteresseerd zie dan voor meer informatie:
http://www.huismuziekamersfoort.nl
www.Facebook.com/HuismuziekAmersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 16 november 2021


Schilderwedstrijd ter ere van Mondriaan 150

Piet Mondriaan was een schilder met lef. Tegen de stroom in durfde hij zijn geheel eigen stijl te ontwikkelen en ontketende hij een ware revolutie in de schilderkunst. In 2022 is het 150 jaar geleden dat de kunstenaar in Amersfoort werd geboren. Ter ere van dit jubileum nodigt het Mondriaanhuis iedereen die van schilderen houdt uit om mee te doen aan schilderwedstrijd Lef! De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 6 maart 2022.

Vanaf heden kan iedereen het wedstrijdformulier en – zo lang de voorraad strekt- een (gratis) schilderdoek van 24 x 30 cm ophalen bij het Mondriaanhuis om zelf aan de slag gaan. Het is niet verplicht om met verf te werken. Deelnemers mogen ook andere materialen of technieken gebruiken voor hun kunstwerk. Werk bijvoorbeeld met collagetechnieken, met krijt of textiel, of maak een digitaal schilderij. Alles is mogelijk, zolang het formaat 24 x 30 cm maar wordt aangehouden.

Inleveren tot 6 februari 2022
Deelnemers kunnen t/m zondag 6 februari 2022 hun werk inleveren. Een deskundige jury zal een selectie maken van inzendingen die tijdelijk geëxposeerd zullen worden in het Mondriaanhuis. Uit deze selectie kiest de jury de uiteindelijke winnaars.

Mondriaan 150
Schilderwedstrijd Lef! is onderdeel van een breder programma aan jubileumactiviteiten rond Mondriaan in 2022. Amersfoort wil volgend jaar Mondriaan eren met een manifestatie die de vernieuwingsdrang en verbeeldingskracht van de kunstenaar centraal stelt. Onder de titel 'Feest van Verbeelding' zijn (culturele) organisaties en instellingen uitgenodigd om mee te werken aan een innovatief, inspirerend en inclusief programma.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 9 november 2021


BlOeM! by Bob Negryn

Bob Negryn benadert de wereld om hem heen als een samenspel van kleuren en vormen, die hij op eigenzinnige wijze vangt in afgewogen composities. Vanaf 6 november toont het Mondriaanhuis een selectie van Negryns fascinerende en krachtige bloemencomposities.

In zijn foto’s zet Negryn de traditie voort die begon in de 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst om schoonheid te vinden in het gewone, het alledaagse. Het Mondriaanhuis selecteerde een aantal werken uit Negryns bloemenserie. Al ruim tien jaar is Bob Negryn gefascineerd door bloemen. In alle stadia van groei, bloei en verval. Hij speelt in zijn foto's heel bewust met licht waardoor de schoonheid van de bloem nadrukkelijk naar voren komt.

Bloemenpracht in plastic flesjes
Wat opvalt is dat de bloemen in plastic flesjes zijn gezet. Het geeft het geheel een ietwat surrealistische sfeer. ''De provocerende schoonheid van tulpen en plastic flesjes haalt ons uit onze dagelijkse sleur. Zodat we het leven kunnen vieren”, zei Negryn daar zelf eens over. De kunstenaar maakt de voorwerpen in zijn foto's bewust groter en belangrijker dan ze zijn om onze afhankelijkheid van hen, zowel praktisch als esthetisch te benadrukken. Praktisch vanwege het dagelijks gebruik en esthetisch vanwege hun vorm en kleur. Alledaags en bijzonder tegelijkertijd.

Mondriaan
De hedendaagse composities van Negryn vertonen overeenkomst met de bloemstillevens van Piet Mondriaan, die in zijn vroegere werken ook sterk kon focussen op het verbeelden van één enkele bloem. Denk aan de amaryllis en chrysant die Mondriaan regelmatig heeft vastgelegd. Voor Bob Negryn is het vastleggen van de bloemen een manier om de kwetsbaarheid van ons bestaan te aanvaarden.

Over Bob Negryn
Bob Negryn (Delft, 1961) studeerde in 1984 af aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving ArtEZ in Arnhem met als specialisatie schilderkunst en fotografie. Hij maakte zich diverse fotografische genres eigen: landschappen, portretten en stillevens. Hij koppelt daarbij zijn blik van beeldend kunstenaar aan de technische bagage van een professioneel fotograaf. In de loop der jaren is het werk van Negryn, die afwisselend woont in Nederland en aan de Ierse westkust, getoond in tal van solo- en groepstentoonstellingen. Buiten Nederland ook in België, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nieuw Zeeland.

Tentoonstelling ‘BlOeM! by Bob Negryn’ is vanaf 6 november t/m 20 februari 2022 te zien in het Mondrianahuis Amersfoort.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 9 november 2021


Zoektocht naar vrijwilligers voor Vreemde Gasten

Door de turbulente tijden van Corona heeft de werkgroep Vreemde Gasten haar editie 2020 van het gelijknamige evenement moeten afgelasten. We hopen van harte dat we in 2022 weer een expositie van werken van kunstenaars in huizen van onze mooie binnenstad kunnen laten plaatsvinden.

Naast het afblazen van onze 2020 editie hebben we met pijn in het hart afscheid moeten nemen van 2 dierbare werkgroepleden: Yvonne Servaas (sponsoring, administratie & subsidie) en Anneke Reitsma (toewijzingscommissie & matching). Privé omstandigheden maakten dat er spijtig genoeg geen tijd en ruimte meer was voor deze vrijwilligerstaken. Gelukkig hebben we een nieuw werkgroeplid mogen verwelkomen die zich met onze marketing & sponsoring bezig gaat houden: Wendy Sieverts.

Maar desondanks zijn we nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe (vrijwillige) collega's. We hopen dat er binnenstad bewoners zijn die ons willen komen versterken om het evenement mogelijk te maken. Lijkt het je wat om de 2022 editie mee te helpen organiseren? We kunnen je ondersteuning vanaf september 2021 heel goed gebruiken!

Behalve de reguliere hand- en spandiensten tijdens de 2 kunstdagen zelf (1 & 2 oktober 2022) hebben we enorm behoefte aan mensen die:
- Onze kosten en inkomsten bewaken en beheren (laten we zeggen 'penningmeester')
- De organisatie van de adviescommissie op zich neemt (zeg maar 'baas ballotage')
- Het matchen van huizen en kunstenaars wil coördineren (om tot een spannende maar toegankelijk mix van huizen + kunstenaars te komen)
- Mee willen denken over de inhoud van onze catalogus
- Nuttige tips en suggesties hebben voor het toekomstbestendig houden van VreemdeGasten (denk dan aan 'Corona-proof' maar ook 'inclusief' en 'verjongend' - belangrijke voorwaarden voor onze subsidie)
- Computervaardig zijn en bedreven zijn in Word, Exel en Zoom.

Als één of meerdere bovenstaande taken je aanspreken maken we heel graag nader kennis! Heb je nog vragen? Mail ons gerust of neem rechtstreeks contact op met onze voorzitten: Anton Van Kolfschoten (zie mailadres hieronder).

Help je ons VreemdeGasten te laten voortbestaan!? We horen het graag: info@vreemdegastenamersfoort.nl

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 14 juli 2021


Wijkwinkel Kruiskamp (ook voor de binnenstad)


Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 27 april 2020


Buurtkamer Binnenstad, Appelmarkt 9 achter

De buurtkamer is te bereiken via de steeg tussen de Appelmarkt nr. 9 en 10, open elke woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het poortje staat dan open. De buurtkamer Binnenstad wordt gerund door vrijwilligers en is mede mogelijk gemaakt door Zorgresidence Het Seminarie en Indebuurt033. De buurtkamer is opgezet voor bewoners (senioren) in de oude stadskern van Amersfoort. Welkom voor kopje koffie, thee, een kop soep, een babbeltje of een spelletje of wat dan ook. Telefoon: 033 33 202 33.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 12 november 2018


Activiteiten in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102

Buurtkamer: Iedere donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur
Senioren die gezelligheid buitenshuis zoeken, kunnen terecht in de “De Buurtkamer”. Voor oudere binnenstadbewoners met een klein netwerk, mensen met lichte geheugenproblemen en voor mensen met een beperkte mobiliteit is er iedere donderdagmiddag plek in De Buurtkamer in de Muurhuizen. Toegang, koffie en thee zijn gratis. U kunt zich aanmelden door te mailen naar kantoor@hetseminarie.nl

Buurtdiner: Iedere donderdagavond vanaf 17.30 uur
Elke donderdagavond verzorgt de kok van Het Seminarie een warme maaltijd voor senioren uit de buurt. Een leuk moment om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten onder genot van een hapje en een drankje.
Kosten € 7,50 per persoon, consumpties en wijn € 1,50 per glas. U kunt zich aanmelden door te mailen naar kantoor@hetseminarie.nl

Thee-Matinee: Iedere vierde zondag van de maand, van 15.00 tot 16.30 uur
Iedere vierde zondag van de maand kunt u genieten van een muzikaal optreden in de kapel van Het Seminarie onder het genot van zelfgemaakte lekkernijen en verse thee.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 19 maart 2018


Overlast van graffiti in de binnenstad

De graffiti-overlast in de binnenstad is gelukkig beperkt. Dat is wel eens anders geweest. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Amersfoort de graffiti in de binnenstad nauwkeurig laten vaststellen. Het gaat dan om het gebied wat begrensd wordt door de Stadsring, Singelbeek en Plantsoen Noord.
Op 210 panden van de 1150 panden zat toen ruim 500 m˛ graffiti. De gemeente heeft destijds een grote schoonmaakactie uitgevoerd. De pandeigenaren van de 210 panden zijn benaderd en de meeste eigenaren hebben de gemeente toestemming gegeven graffiti van hun panden te verwijderen. Deze service van de gemeente is begonnen in de jaren tachtig. Zo wordt het beschermde stadsgezicht van de binnenstad zo schoon mogelijk gehouden in het belang van bewoners en ondernemers en ter bevordering van het toerisme.

Werkwijze verwijderen graffiti
Elke maandagochtend rijdt de schoonmaakbus van Eemfors de binnenstad in om te reinigen. Eerst gaan zij aan de slag in de winkelstraten en de pleinen. Vervolgens worden de klachten afgehandeld van de meldingen die bij het Meldpunt Woonomgeving zijn binnengekomen. Alleen de panden waarvan de gemeente toestemming van de eigenaar heeft, worden schoongemaakt. Niet alle (huidige) pandeigenaren zijn bekend met deze service van de gemeente en daarom is het goed dit weer eens onder de aandacht te brengen.

Meld graffiti bij de gemeente!
Het gebied waarbinnen de gemeente Amersfoort de graffiti verwijdert ligt binnen de 1ste grachtengordel: Weversingel,`t Zand, Westsingel en Zuidsingel. Ook de toegangsstraten naar dit gebied toe worden meegenomen, bijvoorbeeld: de Kamp, Bloemendalsestraat, Andriesstraat, Molenstraat, Grote en Kleine Spui, Kleine Haag, Arnhemsestraat en Utrechtsestraat.

Is er op uw pand binnen dit gebied graffiti aangebracht? Dan verwijdert de gemeente Amersfoort dit kosteloos voor u. U kunt dit melden bij het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort. Is het de eerste keer dat u graffiti meldt, dan zal u gevraagd worden een verklaring te ondertekeningen waarin u de gemeente toestemming verleent om te verwijderen en de gemeente vrijwaart van eventuele gevolgschade. Is de verklaring eenmaal getekend, dan wordt u pand, als dit op de route ligt, automatisch meegenomen. Als dit niet het geval is, kunt u de bekladding doorgeven bij het Meldpunt Woonomgeving.
U kunt het Meldpunt Woonomgeving bereiken via telefoonnummer 14 033. Ook kunt u online uw melding doorgeven op www.amersfoort.nl/meldpunt.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 21 december 2012, laatste wijziging 17 april 2015


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.