Nieuwsberichten uit de binnenstad

Klik op een link om naar het betreffende bericht te gaan.

Flora ART in de Sint-Joriskerk

Onbegrensd in het Mondriaanhuis

Van Ring naar Park in Coalitieakkoord!

In zomervakantie leuke kinderactiviteiten in Museum Flehite

Baksteen | Brick in KAdE, Kunsthal in Amersfoort

Mondriaan en de Haagse School - Dit najaar in Museum Flehite

Familietentoonstelling in het mondriaanhuis

Zomeractiviteiten van het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort

Beautiful Decay - De Vensterbank van Patrick Bergsma

Amersfoort in startblokken jubileum Mondriaan

Wijkwinkel Kruiskamp (ook voor de binnenstad)

Buurtkamer Binnenstad, Appelmarkt 9 achter

Activiteiten in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102

Overlast van graffiti in de binnenstad

Flora ART in de Sint-Joriskerk

In het jaar van de Floriade exposeert Absoluut met Flora ART in de Sint-Joriskerk.

Ook deze zomer is de Sint-Joriskerk het domein van de kunstenaars van Absoluut. In dit jaar van de Floriade komen wij met de expositie Flora ART.

Planten (Flora) en dieren (Fauna), de bedreigde Aarde, mythologie, moeizaam samenleven, grasland, waterplas en veel meer; de kunstenaars tonen hun eigen, unieke interpretatie van Flora. Kom kijken en kies je favoriet!

Deelnemers:
Leon Turpijn, Marjolein Tönis, Willy Schut, Ton van der Pal, Carolien Magnus, Marijke van der Made, Franz Hazelzet, Kedo Erné, Mieke Elzinga, Leonore Dorigo, Magdalena de Coninck.

De expositie is te zien van 26 juli t/m 3 september 2022.
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 11 - 17 uur, zondag 13-17 uur.
Sint-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort.
Toegang tot de St.-Joriskerk kost 2€ ter ondersteuning van het onderhoud. Incidenteel is de kerk gesloten, bij voorbeeld i.v.m. een huwelijk. Check joriskerkamersfoort.nl.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 25 juli 2022


Onbegrensd in het Mondriaanhuis: beeldend kunstenaars en componisten verleggen grenzen

Het Mondriaanhuis in Amersfoort viert het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan met de tentoonstelling Onbegrensd. Voor deze expositie hebben zeven duo’s van beeldend kunstenaars en componisten nieuw werk gemaakt. Het resultaat van deze samenwerking is vanaf 4 september te zien én te horen in het Mondriaanhuis.

Mondriaan is bekend als baanbrekend kunstenaar, die zich een leven lang bleef ontwikkelen en vernieuwen. De schilder was één van de oprichters van De Stijl, een kunstbeweging waarbinnen de leden elkaar scherp hielden door ideeënuitwisseling en discussie. Geïnspireerd door de interactie binnen De Stijl, heeft het Mondriaanhuis kunstenaars van twee verschillende disciplines samengebracht. Het museum selecteerde zeven beeldend kunstenaars en zeven componisten en vroeg hen om in duo's nieuw werk te ontwikkelen. De zeven duo's werden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, op elkaar te reageren, uit te wisselen en grenzen op te zoeken. Dit heeft geleid tot zeven nieuwe kunstwerken.

Over de werken
Beeldend kunstenaar Art van Triest werkte voor dit project samen met componist Henry Kelder. De twee vonden elkaar in een concept van afbraak en aantasting. Samen stelden zij regels op en werkten die allebei uit in de eigen taal. Het resultaat is een werk in drie delen, waarbij een strakke ordening wordt verstoord en leidt tot een nieuwe staat van zijn, zowel in beeld als geluid.

Het gezamenlijk werk van Ronald Nijhof en filmcomponist Daan van den Hurk onderzoekt de grenzen tussen abstract en figuratief, realiteit en illusie, geluid en muziek. Nijhoff bouwde zijn atelier op schaal waarin hij steeds elementen verplaatst. Dit proces is vastgelegd met een ronddraaiende camera. Wat ontstaat is een ontregelende afwisseling van illusie en realiteit. Het inspireerde Van den Hurk tot een compositie die hij mixte met de geluiden uit het atelier.

Beeldend kunstenaar Fadenka van der Sloot worstelde met het thema Onbegrensd. De oneindigheid aan mogelijkheden werd in de kiem gesmoord door beperkende gedachten van de kunstenaar. Van der Sloot heeft dit verbeeld met een doek dat zij beschilderde met tipp-ex. Wat ontstond is een wijds en sereen beeld. De jonge componist Noëmi Schermann schreef hierbij de compositie Zeeën van (on)mogelijkheden.

Voor componist Anne-Maartje Lemereis en beeldend kunstenaar Amerentske Koopman bestond de samenwerking uit een regelmatige uitwisseling van schetsen. De schets van de één zette de ander op een spoor en vice versa. Het eindresultaat is een ruimtelijke en ritmische installatie waarin ook het maakproces van het beeldend werk op video is vastgelegd.

Voor Onbegrensd experimenteerden beeldend kunstenaar Jan Maarten Voskuil en mediacomponist Devin de Vries met ruimte en tijd. Het ruimtelijke schilderij van Voskuil nodigt de bezoeker uit om zich er doorheen te verplaatsen. Door de gebruikte techniek past de compositie van De Vries zich tijdens het verplaatsen steeds aan. Zo draagt de bezoeker zelf bij aan de uiteindelijke compositie en heeft elke persoon een unieke ervaring.

Beeldend kunstenaar Karina Puuffin en game-componist Nathan Bonkerk rafelden in gesprek met elkaar hun werk uiteen en ontdekten nieuwe inzichten over hun eigen werk(wijze). Bonkerk werd in het proces uitgedaagd om zijn muziek in beeld uit te drukken. Elementen daarvan gebruikte Puuffin weer in een ruimtelijke installatie waarin het loslaten van het bekende/traditionele centraal staat.

Het duo Hans Bakker en Jitske Bakker (geen familie van elkaar), koos voor ‘Exposure’ als grondthema: blootstelling aan bindende- en uit elkaar trekkende krachten. Er ontstond een drieluik van drie grote tekeningen met verschillende texturen, die als het ware ademen, opbollen en uit hun kader lijken te willen ontsnappen. Deze suggesties worden versterkt door de drie composities van Hans.

Muziek
Alle composities voor tentoonstelling Onbegrensd werden uitgevoerd door het Keuris Ensemble, bestaande uit Egbert-Jan Louwerse (fluit), Anna voor de Wind (klarinet), Lis Perry (viool), Roeland Duijne (cello) en Henry Kelder (piano). Op zaterdag 15 oktober a.s. zullen alle composities live worden uitgevoerd in Amersfoort door het Keuris Ensemble. Locatie en tijd worden na de zomer bekend gemaakt.

Onbegrensd is van 4 september t/m 5 maart 2023 te zien in het Mondriaanhuis.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 14 juli 2022


Van Ring naar Park in Coalitieakkoord!

De transformatie van de bestaande Stadsring naar een groen, waterrijk Stadspark met een hooguit autoluw karakter, is in een stroomversnelling gekomen. De ideeën van Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ liften mee als belangrijk uitgangspunt in het nieuw op te stellen integrale mobiliteitsplan. Zo staat te lezen in het vrijdag 1 juli j.l. ondertekende Coalitieakkoord. De Kopgroep van het Burgerinitiatief spreekt van een fantastisch resultaat en een historische ontwikkeling.

Sinds twee jaar vraagt het Burgerinitiatief, samen met een grote groep ambassadeurs van burgers, ondernemers en politici, aandacht voor zijn ideeën voor een transformatie van de Stadsring. Transformatie van de bestaande, druk bereden verkeersader rond de historische binnenstad naar een Stadspark, dat uitnodigt tot ontmoeten, bewegen, verbinden en dat aansluit bij de doelstellingen van een gezond en duurzaam Amersfoort in de toekomst. Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ is zeer verheugd, dat de ideeën door de coalitiepartners goed zijn ontvangen en als realistische uitgangspunten voor de toekomst zijn opgenomen in het Coalitieakkoord.

Het Coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van D66, Groen Links, Partij van de Dieren, CDA en CU kan worden gekwalificeerd als progressief, sociaal en duurzaam en heeft samenwerking met burgers hoog in het vaandel staan. Het Burgerinitiatief kijkt dan ook met vertrouwen uit naar deze toekomstige samenwerking.

Stichting Van Ring naar Park
Sinds maart 2022 is het Burgerinitiatief Van Ring naar Park een Stichting. Dit is in lijn met de professionalisering van het initiatief en verbreedt tevens de mogelijkheden tot het werven van financiën. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Johanna van der Werff, voorzitter; Walter Gerritsen, secretaris/penningmeester, en David Gelauff, algemeen bestuurslid. Steun Stichting Van Ring naar Park!

Wilt u ons steunen? Giften zijn zeer welkom. Hiermee kunnen organisatie- en andere kosten worden gedekt. Bankrekeningnummer: NL 69 ABNA 0111 0145 57 ten name van Stichting Van Ring naar Park.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 23 juli 2022


In zomervakantie leuke kinderactiviteiten in Museum Flehite

In de zomervakantie organiseert Museum Flehite creatieve kinderworkshops. Kinderen kunnen bosstillevens schilderen op doek, verf maken zoals dat vroeger werd gedaan of ze maken zelf een rariteitenkabinet. De workshops sluiten aan bij de tentoonstelling Ander Licht op Withoos- Drie generaties Withoos. In deze tentoonstelling is werk te zien van de beroemde 17e-eeuwse meesterschilder Mathias Withoos, van zijn schilderende kinderen én van Hans Withoos die nu kunst maakt en een ver familielid is van de 17e eeuwse Withoosjes. De tentoonstelling is wegens succes verlengd tot en met 11 september 2022.

Kinderworkshop Maak je eigen rariteitenkabinet
Begin net zoals een rijke 17e-eeuwer een eigen verzameling vreemde (natuur)vondsten en stel ze tentoon in een heus rariteitenkabinet! Onder leiding van kunstenaar Titia Felderhof maken kinderen zelf van karton zo’n kastje en versieren het mooi. En als het klaar is, moet er natuurlijk ook alvast iets in...

Praktische informatie:
- Datum: dinsdag 12 juli
- Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort
- Tijd: 11.00 - 12.30 uur
- Leeftijd: 8 – 12 jaar
- Kosten: € 8,--
- Koop je tickets van tevoren, er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen.

Familieworkshop Verf als in de 17e eeuw
Schilders in de 17e eeuw konden niet zomaar even een tubetje verf in de winkel kopen. Hoe kwamen ze dan wel aan hun verf? Schilderijenrestaurateur Hans van Dam legt het uit. Hij laat het je niet alleen zien, hij helpt ze ook zelf verf maken met pigment en... ei! En daarna gaan deelnemers ermee schilderen natuurlijk! Een ideaal doe-uitje in de vakantie voor het hele gezin.

Praktische informatie:
- Datum: vrijdag 15 juli
- Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort
- Tijd: 11.00 - 12.30 uur
- Leeftijd: iedereen vanaf 6 jaar
- Kosten: € 8,-- (deelnemers vanaf 18 jaar hebben ook een geldig museumtoegangsbewijs nodig).
- Koop je tickets van tevoren, er kunnen maximaal 12 personen meedoen.

Kinderworkshop Verf als in de 17e eeuw
Schilders in de 17e eeuw konden niet zomaar even een tubetje verf in de winkel kopen. Hoe kwamen ze dan wel aan hun verf? Schilderijenrestaurateur Hans van Dam legt het uit. Hij laat het kinderen niet alleen zien, hij helpt ze ook zelf verf maken met pigment en... ei! En daarna gaan kinderen ermee schilderen natuurlijk!

Praktische informatie:
- Datum: dinsdag 16 augustus
- Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort
- Tijd: 11.00 - 12.30 uur
- Leeftijd: 8 – 12 jaar
- Kosten: € 8,--
- Koop je tickets van tevoren, er kunnen maximaal 12 kinderen meedoen.

Kinderworkshop Maak een bosgrondje in 3D
In de tentoonstelling over de kunstenaarsfamilie Withoos zijn veel fraaie schilderijen te zien van wat in het bos onder de bomen tussen de bladeren groeit en krioelt. Nadat kinderen inspiratie hebben opgedaan bij de schilderijen maken ze met onder meer mos, takken, bloemen en knipsels een eigen bosgrondje in een open kijkdoos. Kunstenaar Anna Skubisz helpt ze bij het maken van zo’n spannende 3D-voostelling.

Praktische informatie:
- Datum: vrijdag 19 augustus
- Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort
- Tijd: 11.00 - 12.30 uur
- Leeftijd: 8 – 12 jaar
- Kosten: € 8,--
- Koop je tickets van tevoren, er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen.

Altijd iets leuks voor kinderen in Ander Licht op Withoos
Tijdens de tentoonstelling is er voor kinderen, naast de workshops, altijd wat leuks te doen, zoals: Toeren met tools: met een speciale instrumentenketting om je nek speur je door het museum en maak je leuke opdrachten, waar je ook nog wat van leert. Photographic Painting: maak je eigen digitale schilderij à la Withoos. Tekenen naar de natuur: onderzoek al tekenend natuurvindsels uit het rariteitenkabinet in Depot Junior. Of kruip in de huid van de restaurateur: ‘restaureer’ een schilderij op je eigen manier.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 23 juli 2022


Baksteen | Brick in KAdE, Kunsthal in Amersfoort

Za 10 sep 2022 t/m zo 8 jan 2023: een ode aan het veelzijdige bouwmateriaal

Baksteen, we zien het dagelijks. Een eeuwenoud bouwmateriaal dat veel in onze omgeving voorkomt voor zowel de constructie van muren als bestratingen. De tentoonstelling BAKSTEEN brengt een ode aan het materiaal met werk van meer dan vijftig kunstenaars, architecten en ontwerpers uit binnen- en buitenland. In nieuw en bestaand werk tonen zij de schoonheid en zeggingskracht van gebakken steen. BAKSTEEN is vanaf 10 september te zien in Kunsthal KAdE, de Elleboogkerk en via een tour door Amersfoort met nieuwe folly’s en bestaande panden.

Judith van Meeuwen, curator tentoonstelling: 'De aantrekkingskracht van bakstenen muren zit verankerd in duizenden variaties in grootte, vorm, kleur, textuur en herhaling. Maar daarnaast is het ook de inhoudelijke gelaagdheid die het materiaal uniek maakt. Dezelfde baksteen die iemand het gevoel van veiligheid geeft kan als wapen dienen bij een opstand.'

Veelzijdige baksteen
Opvallend veel beeldend kunstenaars voelen zich verwant met de baksteen. In Kunsthal KAdE tonen verschillende kunstenaars de esthetische en symbolische aspecten ervan. Fotograaf Caroline Heinecke eert de verzameling van een bakstenencollectioneur met een foto van de baksteen op een sokkel. In haar kleurrijke sculptuur focust Suzie van Staaveren zich op de kracht van herhaling. De geschilderde baksteen komt aan bod met nieuwe werken van Florens Kool en Lisa Couwenbergh. Speciaal voor de tentoonstelling heeft Bart Lunenburg de gemetselde baksteen onderzocht in relatie tot de techniek van het weven.

De symboliek
van baksteen komt naar voren in het ‘Washhouse’ van Makkink & Bey. Hier geeft de baksteen een gevoel van veiligheid. De foto van een stapel puin waar ooit een huis stond van Lara Almarcegui illustreert verval. Kunsthal KAdE toont ook de baksteen als protestmiddel, met foto’s van de Nieuwmarktprotesten van Karel Wetselaar en er zijn ballaststenen van oude VOC-schepen te zien. Shilpa Gupta laat de bezoeker ervaren hoe het is om grenzen te verleggen terwijl ze over een bakstenen muur lopen. In een kleine presentatie in Kunsthal KAdE is aandacht voor de verschillende facetten van de techniek: van de baksteenfabriek van weleer, tot aan de robot-metselmachine en de steenlegdrone.

Per Kirkeby in de grote zaal
De schoonheid van het materiaal komt nadrukkelijk tot uiting in de monumentale bouwwerken van de Deense Per Kirkeby. Bijzonder is het opnieuw uitvoeren van twee belangrijke projecten, ‘Londen’ en ‘Parijs’, van de kunstenaar in de grote zaal van Kunsthal KAdE. Kirkeby wilde alle uitvoeringen van zijn sculpturen laten metselen met lokale materialen en door lokale ambachtslieden.

Kirkeby maakt sinds 1973 bakstenen sculpturen die herinneren aan vormen en gebouwen uit zijn reizen. De bouwwerken hebben geen duidelijke functie, net zoals de folly’s uit Engeland begin 19e eeuw: dwaasbouw zonder functie, puur om van de schoonheid te genieten.

Folly's in de stad
Speciaal voor de tentoonstelling heeft Kunsthal KAdE zeven makers gevraagd een folly van baksteen te bedenken: Floris Alkemade, ATM Atmosphere (Antal Bos, Thijs Trompert, Marisja Smit), Olivier Goethals, André Pielage, Jan Poolen, Office Winhov en Baukje Trenning. Zes folly’s worden in de maanden juli en augustus verspreid door de stad gemetseld. De folly’s zijn onderdeel van een speciale route langs bijzondere bakstenen in de stad Amersfoort. Het boekje met de baksteentour is vanaf 10 september verkrijgbaar in de KAdEShop. De tour is ontwikkeld in samenwerking met architectuurcentrum FAsadE en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Sculpturenpark Elleboogkerk
Op steenworpafstand van Kunsthal KAdE ligt de Elleboogkerk. Door het grote vloeroppervlak is de kerk goed geschikt voor een waar sculpturenpark met werk van onder meer Jennifer Tee, Marlon de Azambuja, buro BELéN en Filip Dujardin. Bij binnenkomst staat een muur van de Mexicaanse kunstenaar Bosco Sodi. De kunstenaar nodigt bezoekers uit om de muur steen voor steen af te breken: een fysieke handeling met symbolische betekenis. Leerlingen van MBO bouwtechniek metselen live tijdens de Open Monumentendagen een bijzonder werkstuk.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus. De catalogus vormt een weerslag van een onderzoek naar baksteen kunstwerken wereldwijd. Machteld Leij verzorgt de productie en eindredactie.

KAdE, Kunsthal in Amersfoort
Eemplein 77 (Eemhuis)
3812 EA Amersfoort
033 422 50 30

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 23 juni 2022


Mondriaan en de Haagse School - Dit najaar in Museum Flehite

Dat Piet Mondriaan (1872 – 1944) wereldberoemd werd met zijn abstracte schilderkunst is bekend. Maar niet iedereen weet dat hij aan het begin van zijn carrière een heel goede landschapschilder was. Hij werd geïnspireerd door de schilders van de Haagse School, maar ontwikkelde wel zijn eigen stijl. Van 8 oktober t/m 29 januari 2023 kunnen de bezoekers van Museum Flehite ter gelegenheid van Mondriaans 150 geboortejaar genieten van de schoonheid en kwaliteit van het vroege werk van Mondriaan en enkele van de beste landschapsschilders die Nederland rijk is. In de tentoonstelling ‘.....naar de natuur. MONDRIAAN en de Haagse School’ zijn zo’n 80 landschappen uit privécollecties, kunsthandel en musea te zien van Piet Mondriaan en schilders zoals Jacob Maris, Anton Mauve, Paul Gabriël en Jan Hendrik Weissenbruch.

Pruikenmaker en amateurschilder als leermeester
Piet Mondriaan staat bekend als grote vernieuwer van de schilderkunst. Zijn befaamde abstracte schilderkunst verwijst in geen enkel opzicht meer naar de zichtbare, natuurlijke werkelijkheid. Mondriaan begon zijn carrière echter als landschapschilder. Zijn allereerste schilderlessen kreeg hij rond zijn veertiende van zijn oom Frits Mondriaan. Frits was kapper en pruikenmaker, hij schilderde in zijn vrije tijd landschappen in de stijl van de Oosterbeekse en Haagse School. Toen Mondriaan later aan de Rijksakademie in Amsterdam studeerde lieten veel kunstenaars zich door het werk van de Haagse School inspireren. De invloed van de die stijl op de Nederlandse landschapskunst was eind 19e en begin 20ste eeuw dan ook groot.

Kenmerkende landschappen
Wie Mondriaans landschappen bekijkt in het licht van de Haagse School herkent de invloed die hij als beginnend schilder ondervond. Net als de Haagse Scholers trok Mondriaan naar het buitengebied om te tekenen en schilderen. De Hollandse natuur en ons kenmerkende polderland waren zijn belangrijkste inspiratiebronnen. Mondriaan volgde niet blindelings de ‘grote jongens’ als Mauve en Gabriël na. In de twintig jaar dat Mondriaan landschappen schilderde, ontwikkelde hij een eigen stijl waarin gevoel voor harmonie en experimenten met verschillende kleuren kenmerkend zijn. De tentoonstelling “.....naar de natuur. MONDRIAAN en de Haagse School” brengt die mengeling van navolging en oorspronkelijkheid over het voetlicht.

Tijd voor artistieke vernieuwing
Na de Eerste Wereldoorlog raakte de schilderkunst in Europa steeds meer in de ban van experiment en vernieuwing, De verschrikkingen van de oorlog moesten worden verwerkt, het beladen verleden moest worden afgeschud. In Nederland nam de belangstelling en waardering voor een traditionele stroming als de Haagse School steeds verder af. Ook Mondriaan zette na 1908 belangrijke stappen op het pad van de artistieke vernieuwing en zou een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het modernisme worden. Toen Mondriaan eenmaal zijn abstracte composities maakte, nam oom Frits afstand van zijn vooruitstrevende neef.

150 jaar Mondriaan, het feest van de verbeelding
Piet Mondriaan werd 150 jaar geleden (1872) geboren in Amersfoort. De stad staat in 2022 uitvoerig stil bij dat bijzondere feit met een omvangrijk en veelzijdig cultureel programma dat de titel “Het feest van de verbeelding” draagt. Een belangrijk onderdeel van het Mondriaan-programma vormen tentoonstellingen over of geïnspireerd op het werk van de schilder in de Amersfoortse musea.

Museum Flehite
Westsingel 50
3811 BC Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 21 juni 2022


Familietentoonstelling in het mondriaanhuis

Vanaf 26 juni is in het Mondriaanhuis te Amersfoort de familietentoonstelling Op zoek naar de toekomst te zien. De expositie met doe-opdrachten voor kinderen is gebaseerd op het prentenboek Keepvogel en Kijkvogel – In het spoor van Mondriaan van Wouter van Reek. In Kijkvogel herken je Piet Mondriaan, de kunstenaar die zijn hele leven bleef vernieuwen.

‘Als je afwacht wordt alles alleen maar ouder,’ zegt Kijkvogel. ‘Ik zoek juist naar het nieuwe.’ Kijkvogel is op zoek naar de toekomst, op zoek naar dingen die nog niet bestaan. Keepvogel gaat met hem mee. Familietentoonstelling Op zoek naar de toekomst zet jong en oud aan het denken over nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. Naast een kleurrijke presentatie van tekeningen uit het boek geeft de expositie met schetsen en storyboards een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van de figuur Kijkvogel en de werkwijze van Wouter van Reek.

Expositie op twee niveaus
De tentoonstelling Op zoek naar de toekomst is letterlijk voor groot en klein. Er zijn prenten op ooghoogte van volwassenen te zien, maar andere tekeningen hangen op ooghoogte van kinderen. Zo kan iedereen alles goed bekijken. Voor kinderen is er tevens een speurtocht met doe-blad waarmee ze op een speelse manier worden uitgedaagd om goed te kijken en hun verbeeldingskracht te gebruiken.

Wouter van Reek
Animatiefilmer en kinderboekenschrijver Wouter van Reek (1960) studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hij maakte o.a. animatiefilms voor Sesamstraat en Villa Achterwerk. Voor Keepvogel en Kijkvogel - In het spoor van Mondriaan ontving Van Reek de Zilveren Griffel en De Vlag en Wimpel. In dit prentenboek zijn zowel Mondriaans vroege landschappen als de latere abstracte composities terug te vinden, als decor voor de zoektocht naar de toekomst.

Workshops en activiteiten
Bij de expositie organiseert het Mondriaanhuis diverse familie- en kinderactiviteiten.

Op zoek naar de toekomst is te zien van 26 juni t/m 28 augustus 2022.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 21 juni 2022


Zomeractiviteiten van het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort

Voor je inspiratie hoef je niet op vakantie te gaan. Want het SCC biedt juist de thuisblijvers in de komende zomer de volgende activiteiten aan:

Meditatief schilderen
Vrijdagmiddag 24 juni 14.00-16.30 uur, met als thema Bloei; met Marjet de Jong. Bij voldoende belangstelling vinden er ook schilder-bijeenkomsten plaats op 8 juli en 12 augustus. Informatie/opgave: marjet@taalentekenen.nl

‘Vacare’ bijeenkomsten: christelijke meditatie (stilte, en meditatie met een tekst):
Zaterdagmorgen 2 juli en 6 augustus, 9.30 tot 11.00 uur (met na afloop koffie/thee drinken). Informatie/opgave: koola003@hotmail.com

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 30 mei 2022


Beautiful Decay - De Vensterbank van Patrick Bergsma

Beautiful decay, oftewel mooi verval. Voor kunstenaar Patrick Bergsma schuilt in elke aftakeling ook schoonheid.

Als zoon van een antiekhandelaar woonde Patrick Bergsma van jongs af aan tussen een rijkdom aan oude spullen; "Als mijn moeder weer ging verbouwen, was de antiekzaak onze woonkamer. Ik vond dat heel knus. Een beetje zoals mijn atelier nu ook is, overal spullen."

De barokke taferelen op het Meissen porselein inspireerden hem in 2007 tot het begin van de serie 'Beautiful Decay'. Maar onder invloed van o.a. de oorlog in Syrië veranderde zijn fascinatie en werden het meer en meer dystopische landschapjes: "rauw, maar ook mooi in zijn rauwheid."

Bergsma is een materiaalfanaat; naast het porselein is hij ook altijd op zoek naar verandering, nieuwe materialen en technieken, wat terug te zien is in 15 jaar _Decay_-serie. Het kweken van bonsaiboompjes is in de jaren een intens beoefende hobby van hem geworden; de boompjes gedijen goed in de ruime tuin bij zijn atelier.

In De Vensterbank laat de kunstenaar een vijftal werken zien uit de beginperiode van de serie, kleine poëtische werken.

15 mei t/m 4 september 2022 op de stoep van Bergstraat 32, Amersfoort, zeven dagen per week te zien.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 16 mei 2022


Amersfoort in startblokken jubileum Mondriaan

Bijna 100 initiatieven om Mondriaans 150e geboortejaar te vieren
Tien exposities, vijf gloednieuwe podiumproducties, diverse festivals, lezingen, workshops, buitenactiviteiten, boeken, producten en arrangementen: Amersfoort, geboorteplaats van de in 1872 geboren Piet Mondriaan, laat het 150e geboortejaar van de pionier van de abstracte kunst niet ongemerkt voorbijgaan. De stad staat in de startblokken om Mondriaan te eren met een ‘Feest van Verbeelding’.

Er zijn niet veel kunstenaars die zichzelf zo vaak opnieuw hebben uitgevonden als Mondriaan. Tot aan het einde van zijn leven bleef hij zich vernieuwen. Hij was leergierig en bezat een grenzeloze nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen, ook buiten de beeldende kunst. Zijn uitzonderlijke kwaliteiten hebben hem tot grote hoogte gebracht. Amersfoort wil dit jaar Piet Mondriaan eren met een manifestatie die de vernieuwingsdrang en verbeeldingskracht van de kunstenaar centraal stelt. Op initiatief van het Mondriaanhuis en onder de titel 'Feest van Verbeelding' worden een jaar lang culturele, maatschappelijke en feestelijke activiteiten georganiseerd voor een breed publiek.

Schurend paradijs
In 2022 organiseert Amersfoort maar liefst tien grotere en kleinere exposities die refereren aan Mondriaan. Het spits wordt afgebeten op 5 februari door Kunsthal KAdE met de tentoonstelling ‘Schurend Paradijs’. Piet Mondriaan streefde destijds naar een aards paradijs. In zijn zoektocht naar dat ideaal liet hij het natuurlijke achter zich, en bracht er geconstrueerde ordening voor in de plaats. In de hedendaagse kunst lijkt het ideaal van een maakbare wereld naar de achtergrond verdwenen. Kunsthal KAdE nodigde twaalf kunstenaars uit om te reflecteren op het utopische ideaal van een maakbare wereld, binnen een wereld die allesbehalve maakbaar blijkt.

Naast de expositie in Kunsthal KAdE vinden er in 2022 Mondriaantentoonstellingen plaats in o.a. het Mondriaanhuis, Rietveldpaviljoen en Museum Flehite.

Brieven aan Mondriaan
Het 150e geboortejaar heeft diverse culturele instellingen geïnspireerd tot nieuwe podiumproducties. In 2022 zullen minstens vijf premières plaatsvinden die (thema's rond) Mondriaan als uitgangspunt hebben genomen. Op 5 en 6 maart is de eerste uitvoering van liederencyclus Brieven aan Mondriaan. Schrijfster en actrice Daantje Idelenburg dook voor deze bijzondere productie in de brieven die Mondriaan schreef aan zijn vriendin Willy Wentholt. Idelenburg schreef op basis hiervan de fictieve antwoorden van Wentholt aan de kunstenaar. Niek Idelenburg, artistiek leider van Holland Opera, heeft deze teksten op muziek gezet. Het resultaat is een theatraal concert waarin een nieuwe kijk wordt geboden op Mondriaan. Later in het jaar zullen meer nieuwe door Mondriaan geïnspireerde producties volgen, zoals de muziektheatervoorstelling ‘Buiten de lijnen' van theatermaakster Julika Marijn en de hiphop performance ‘The art of lines’ van productiehuis Kosmik in samenwerking met theater Flint.

Maatschappelijk programma
Naast een cultureel programma wordt ook een maatschappelijk programma op poten gezet waarin vernieuwing en verbeelding centraal staan. In samenwerking met Twijnstra Gudde en componist Merlijn Twaalfhoven en zijn organisatie The Turn Club, is een programma in ontwikkeling waarbij teams zich gaan buigen over een aantal urgente en complexe problemen waar de samenleving mee worstelt. De gedachte is dat de verbeeldingskracht en creativiteit van kunstenaars een essentiële bijdrage kunnen leveren aan toekomstige oplossingsrichtingen. In een ‘Turnlab’ gaan kunstenaars van verschillende disciplines en afgevaardigden uit diverse sectoren van de maatschappij, zich buigen over actuele en urgente vraagstukken. De resultaten van deze verkenningen zullen eind 2022 worden gepresenteerd.

Mondriaanmunt
Vanwege het 150e geboortejaar geeft het Ministerie van Financiën in 2022 een herdenkingsmunt uit. Voor het ontwerp van deze munt is het ministerie op zoek naar kunstenaars, vormgevers of ontwerpers.

Mondriaanauto
Bij het Mondriaanfeest hebben zich diverse bedrijven en organisaties gemeld, die zich aangesproken voelen door de vernieuwing en verbeelding van Mondriaan. Zij sluiten op ludieke wijze aan bij de activiteiten. In het oog springen o.a. PicNic en KIA, die een aantal van hun voertuigen dit jaar omkatten naar Mondriaanstijl. Maar ook IKEA, Royal Talens, Hotel de Tabaksplant, Mariënhof, en Berghotel hebben hun medewerking aangeboden.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 17 januari 2022


Wijkwinkel Kruiskamp (ook voor de binnenstad)


Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 27 april 2020


Buurtkamer Binnenstad, Appelmarkt 9 achter

De buurtkamer is te bereiken via de steeg tussen de Appelmarkt nr. 9 en 10, open elke woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het poortje staat dan open. De buurtkamer Binnenstad wordt gerund door vrijwilligers en is mede mogelijk gemaakt door Zorgresidence Het Seminarie en Indebuurt033. De buurtkamer is opgezet voor bewoners (senioren) in de oude stadskern van Amersfoort. Welkom voor kopje koffie, thee, een kop soep, een babbeltje of een spelletje of wat dan ook. Telefoon: 033 33 202 33.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 12 november 2018


Activiteiten in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102

Buurtkamer: Iedere donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur
Senioren die gezelligheid buitenshuis zoeken, kunnen terecht in de “De Buurtkamer”. Voor oudere binnenstadbewoners met een klein netwerk, mensen met lichte geheugenproblemen en voor mensen met een beperkte mobiliteit is er iedere donderdagmiddag plek in De Buurtkamer in de Muurhuizen. Toegang, koffie en thee zijn gratis. U kunt zich aanmelden door te mailen naar kantoor@hetseminarie.nl

Buurtdiner: Iedere donderdagavond vanaf 17.30 uur
Elke donderdagavond verzorgt de kok van Het Seminarie een warme maaltijd voor senioren uit de buurt. Een leuk moment om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten onder genot van een hapje en een drankje.
Kosten € 7,50 per persoon, consumpties en wijn € 1,50 per glas. U kunt zich aanmelden door te mailen naar kantoor@hetseminarie.nl

Thee-Matinee: Iedere vierde zondag van de maand, van 15.00 tot 16.30 uur
Iedere vierde zondag van de maand kunt u genieten van een muzikaal optreden in de kapel van Het Seminarie onder het genot van zelfgemaakte lekkernijen en verse thee.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 19 maart 2018


Overlast van graffiti in de binnenstad

De graffiti-overlast in de binnenstad is gelukkig beperkt. Dat is wel eens anders geweest. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Amersfoort de graffiti in de binnenstad nauwkeurig laten vaststellen. Het gaat dan om het gebied wat begrensd wordt door de Stadsring, Singelbeek en Plantsoen Noord.
Op 210 panden van de 1150 panden zat toen ruim 500 m² graffiti. De gemeente heeft destijds een grote schoonmaakactie uitgevoerd. De pandeigenaren van de 210 panden zijn benaderd en de meeste eigenaren hebben de gemeente toestemming gegeven graffiti van hun panden te verwijderen. Deze service van de gemeente is begonnen in de jaren tachtig. Zo wordt het beschermde stadsgezicht van de binnenstad zo schoon mogelijk gehouden in het belang van bewoners en ondernemers en ter bevordering van het toerisme.

Werkwijze verwijderen graffiti
Elke maandagochtend rijdt de schoonmaakbus van Eemfors de binnenstad in om te reinigen. Eerst gaan zij aan de slag in de winkelstraten en de pleinen. Vervolgens worden de klachten afgehandeld van de meldingen die bij het Meldpunt Woonomgeving zijn binnengekomen. Alleen de panden waarvan de gemeente toestemming van de eigenaar heeft, worden schoongemaakt. Niet alle (huidige) pandeigenaren zijn bekend met deze service van de gemeente en daarom is het goed dit weer eens onder de aandacht te brengen.

Meld graffiti bij de gemeente!
Het gebied waarbinnen de gemeente Amersfoort de graffiti verwijdert ligt binnen de 1ste grachtengordel: Weversingel,`t Zand, Westsingel en Zuidsingel. Ook de toegangsstraten naar dit gebied toe worden meegenomen, bijvoorbeeld: de Kamp, Bloemendalsestraat, Andriesstraat, Molenstraat, Grote en Kleine Spui, Kleine Haag, Arnhemsestraat en Utrechtsestraat.

Is er op uw pand binnen dit gebied graffiti aangebracht? Dan verwijdert de gemeente Amersfoort dit kosteloos voor u. U kunt dit melden bij het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort. Is het de eerste keer dat u graffiti meldt, dan zal u gevraagd worden een verklaring te ondertekeningen waarin u de gemeente toestemming verleent om te verwijderen en de gemeente vrijwaart van eventuele gevolgschade. Is de verklaring eenmaal getekend, dan wordt u pand, als dit op de route ligt, automatisch meegenomen. Als dit niet het geval is, kunt u de bekladding doorgeven bij het Meldpunt Woonomgeving.
U kunt het Meldpunt Woonomgeving bereiken via telefoonnummer 14 033. Ook kunt u online uw melding doorgeven op www.amersfoort.nl/meldpunt.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 21 december 2012, laatste wijziging 17 april 2015


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.