Nieuwsberichten uit de binnenstad

Klik op een link om naar het betreffende bericht te gaan.

Kunstenaars aan zet bij urgente vraagstukken

Expositie Sweat shopping

De vensterbank van Jitske Bakker

Expositie NECTAR / art & urban nature

Kenniscafé 'Zet een boom op over je tuin': het belang van bomen bij een veranderend klimaat

Huismuziek Amersfoort

Flora ART in de Sint-Joriskerk

Onbegrensd in het Mondriaanhuis

Van Ring naar Park in Coalitieakkoord!

Baksteen | Brick in KAdE, Kunsthal in Amersfoort

Mondriaan en de Haagse School - Dit najaar in Museum Flehite

Beautiful Decay - De Vensterbank van Patrick Bergsma

Wijkwinkel Kruiskamp (ook voor de binnenstad)

Buurtkamer Binnenstad, Appelmarkt 9 achter

Activiteiten in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102

Overlast van graffiti in de binnenstad

Kunstenaars aan zet bij urgente vraagstukken

In het jaar dat het 150 jaar geleden is dat Mondriaan in Amersfoort werd geboren, heeft het Mondriaanhuis initiatief genomen om, samen met The Turn Club en TwynstraGudde, kunstenaars te vragen om zich te buigen over urgente maatschappelijk vraagstukken. De komende 150 dagen gaan theatermaker Bright Richards en componist/dirigent Imre Ploeg aan de slag met de thema’s ‘nieuwkomers’ en ‘natuur’. Merlijn Twaalfhoven, componist en oprichter van The Turn Club buigt zich over de vraag hoe de kloof tussen burgers en overheid kan worden verkleind.

Het jubileumjaar Mondriaan 150 in Amersfoort staat in het teken van verbeelding en vernieuwing. De abstracte kunst waar Mondriaan zo bekend om is geworden staat niet op zichzelf. Hij streefde naar radicale vernieuwing en zag daarmee de schepping van een aards paradijs voor zich. Geïnspireerd door Mondriaan zijn kunstenaars gevraagd om in Amersfoort 150 dagen lang aan de slag met een drietal maatschappelijk vraagstukken in zogenoemde Mondriaan TurnLabs.

'En de mensch? Deze moet niet op-zich-zelf zijn en eveneens slechts een gedeelte van het geheel. Wanneer hij aldus, niet meer zijn individualiteit voelt, zal hij gelukkig zijn in het aardse paradijs door hem zelf geschapen.' - Piet Mondriaan, Parijs, 1926

Kunstenaarsmindset
Een TurnLab is een werkvorm die is bedacht door Merlijn Twaalfhoven, initiatiefnemer van The Turn Club, een samenwerkingsverband van kunstprofessionals, veranderaars en bruggenbouwers. In zijn boek Het is aan ons, waarom we een kunstenaarsmindset nodig hebben om de wereld te redden, laat hij zien hoe ieder van ons van betekenis kan zijn bij het aanpakken van grote en kleine wereldproblemen als mensen de kunstenaar in zichzelf activeren. Dit idee wordt met de TurnLabs in de praktijk gebracht.

In de Mondriaan TurnLabs werken teams van ‘laboranten’ onder leiding van de geselecteerde kunstenaars met drie maatschappelijke waarden die onder druk staan in het huidige complexe leven: Nieuwsgierigheid, Nederigheid en Nabijheid. Vanuit die waarden onderzoeken ze drie urgente maatschappelijke vraagstukken.

Nieuwsgierigheid
Theatermaker Bright Richards, zelf ooit vanwege burgeroorlog gevlucht uit Liberia, gaat in zijn TurnLab aan de slag met de waarde nieuwsgierigheid en de vraag: ‘hoe verhouden we ons tot nieuwkomers?’ Het doet iets met een vluchteling om in een ander land, in een andere cultuur en bij andere mensen terecht te komen. Maar de komst van vluchtelingen heeft ook impact op de mensen die daar al wonen. In het TurnLab van Bright zullen deelnemers met elkaar onderzoeken hoe je in deze context nieuwsgierigheid kunt gebruiken om mensen op duurzame wijze in verbinding met elkaar te brengen.

Nederigheid
Componist en dirigent Imre Ploeg richt zich met zijn Mondriaan TurnLab op de waarde nederigheid en de vraag: ‘hoe verhouden we ons tot natuur?’ Ploeg bestudeert in zijn muzikale projecten al langer de verbinding tussen muziek, kunst, natuur, duurzaamheid en maatschappelijk urgente kwesties. Hij gaat met dit vraagstuk aan de slag met professionals en inwoners van Amersfoort en zal met hen onderzoeken hoe nederigheid een rol kan spelen in stedelijke ontwikkeling.

Nabijheid
Merlijn Twaalfhoven gaat met een team van deskundigen en betrokkenen aan de slag met het vraagstuk ‘Hoe verhouden we ons tot het openbaar bestuur?’ Er is al langer sprake van een kloof tussen burgers en bestuur. Twaalfhoven zal samen met de deelnemers van zijn TurnLab zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor nabijheid. Welke vorm van ontmoeting kunnen we creëren tussen burgers en overheid? En hoe kunnen we mensen die wat minder mondig zijn ook een stem geven?’

Experiment
De kunstenaars zijn de komende 150 dagen de trekkers van de Mondriaan TurnLabs. Ze opereren niet als deelnemer of meedenker, maar zijn juist ‘in the lead’. Een TurnLab is een plek waar ruimte is voor experiment. Een plek waar de kunstenaars samenkomen met de ‘laboranten’. Dit zijn mensen die interesse hebben in het thema, of een bepaalde expertise en bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de overheid, in de wetenschap, het onderwijs of bij andere maatschappelijke organisaties. Echte verandering ontstaat doorgaans niet binnen een bestaande context. Voor een nieuwe impuls is ruimte nodig. Met de Mondriaan TurnLabs wordt een vrije ruimte gecreëerd op een plek waar gewerkt of geleefd wordt in Amersfoort.

Uitkomsten
De uitkomsten van de Mondriaan TurnLabs zullen in december gepresenteerd worden. De hoop en verwachting is dat er ideeën ontstaan, die bruikbaar zijn in de realiteit. Of oplossingsrichtingen, die organisaties op een spoor zetten waarop weer verder kan worden onderzocht of ontwikkeld.

Meer weten
Geïnteresseerden die mee willen doen of die meer willen weten over het proces én de uitkomsten van de Mondriaan TurnLabs kunnen zich aanmelden via de website mondriaan150.nl De komende 150 dagen verschijnen mini-podcast afleveringen die via een speciaal whatsapp-kanaal worden verspreid. Aanmelden voor het Whatsappkanaal kan eenvoudig door een bericht te sturen naar telefoonnummer: 06 82 32 48 27. Meer informatie vind je op: mondriaan150.nl

De Mondriaan Turn Labs worden mede mogelijk gemaakt door steun van Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 16 september 2022


Expositie Sweat shopping

Sweatshop is een term die wordt gebruikt voor productiebedrijven (textiel, Fast-fashion, mode-industrie en bijvoorbeeld bij fabricage van smartphones) waar sprake is van een vorm van slavernij, of daar sterk de schijn van heeft. Uitbuiting, exploitatie, kinderarbeid en slavernij: het past niet bij een moderne samenleving. Is deze uitbuiting daadwerkelijk verdwenen of hebben we het een ander gezicht gegeven?

Zes kunstenaars van LKG de Ploegh vroegen zich dat af. Zij onderzoeken en verbeelden de discrepantie tussen een florerende economie versus de daarmee gepaard gaande uitbuiting. Dit heeft geleid tot een expositie van werken die kijkers confronteren en bevragen. De kunstenaars willen met een visueel prikkelende expositie een discussie aanzwengelen over dit beladen onderwerp.

Deelnemende kunstenaars zijn: Gerard Akerboom, Marit Otto, Helmi Schellinger, Cathérine Schoenmakers, Liselotte Schut en Linda Verkaaik.

Landelijk kunstenaarsgenootschap de Ploegh
Coninckstraat 58
3811 WK Amersfoort
033 4750770
Openingstijden galerie:
Donderdag en vrijdag van 11 tot 17 uur
Zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 16 september 2022


De vensterbank van Jitske Bakker

Vanaf 11 september t/m 5 februari 2022 is De Vensterbank het domein van kunstenaar Jitske Bakker (Delft, 1982). Bakker is tekenaar in hart en nieren, maar ook een kunstenaar die met papier en houtskool de ruimte verkent, en deze vult met papieren installaties die tot in de kleinste details doordrenkt zijn met houtskool. Het wrikt en scheurt achter de ramen van De Vensterbank; een aardverschuiving in papier.

Bakker tekent haar hele leven al, tekenen is voor haar als ademen. “Ik begin met het vouwen en verfrommelen van grote vellen papier. Daarna ga ik er met houtskool overheen, volg de vouwen en de kreuken en de plattere vlakken. Ik onderzoek het toevallig ontstane oppervlakte met houtskool en zoek al tekenend mijn weg. Als ik vastloop, scheur ik een gat in het papier of veroorzaak een explosie. Al tekenend en scheurend ontstaat zo een nieuwe wereld.” Met eenvoudige middelen doet ze een groot beroep op onze verbeeldingskracht. “Ik probeer de suggestie te wekken van iets wat niet te bevatten is.”

In De Vensterbank is zo ter plekke een nieuwe realiteit ontstaan. Zijn het vallende rotsblokken? Is het een verwijzing naar een droge rivierbedding? De passant mag het zelf bepalen. Jitske Bakker zegt: “Voor mij is de beperkte ruimte van de Vensterbank juist een aanleiding om de frictie op te zoeken, en zo scheuren te maken in ons gesloten wereldbeeld.”

In De Vensterbank bouwde ze de installatie vanuit de achterkant op, wat haar de uitspraak ontlokte het gevoel te hebben ‘blind te werken’. Normaal gesproken bouwt ze haar werk op, intuïtief, met vol zicht op de voorzijde. Nu wordt ze regelmatig verrast door haar handelen en het niet weten wat er gebeurt aan de voorzijde. “Het is spannend dat de ruimtes van De Vensterbank zo anders werken dan ik had gedacht.”

Werk van Jitske Bakker is tegelijkertijd ook te zien in de tentoonstelling _Onbegrensd_ in het Mondriaanhuis. Ze werkte hier in duo verband samen met componist Hans Bakker. Haar installatie in het Mondriaanhuis heet _Expansie_. De installatie _Explosie_ in De Vensterbank is het zusje, eentje die schuift, wrikt en onheilspellend scheurt.

11 september 2022 t/m 5 februari 2023
zeven dagen per week te zien
elke dag om 23 uur dooft het licht

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 16 september 2022


Expositie NECTAR / art & urban nature

Tyas Bijlholt, wethouder cultuur Amersfoort, opent zaterdag 10 september 11:00 in de Sint-Joriskerk de tentoonstelling NECTAR art & urban nature

Vraagstukken als de leefbaarheid in de stad, de ecologische 'footprint' en de opwarming van de Aarde staan hoog op de agenda. Men zoekt wegen om het tij te keren. Kunst kan daarin een gidsrol vervullen. De huidige situatie doet ons beseffen dat de mens niet alles naar zijn hand kan zetten. We zijn een onderdeel van het leven op aarde en zullen ons daarnaar moeten gedragen. Zeventien kunstenaars, leden van LKG de Ploegh en gastkunstenaars, reflecteren met hun werk op deze actuele thema's. De kunstenaars zijn uitgenodigd om voor de tentoonstelling NECTAR art & urban nature in de historische Sint-Joriskerk speciaal een werk te maken. Het stemt tot nadenken. De gelijknamige publicatie bevat èn de visie van de kunstenaars èn de vragen die zij aan het publiek stellen. Het zijn soms kleine stappen of beelden, kunstwerken in een bijzondere omgeving, die ons meer bewust maken en ons stimuleren om uit het spanningsveld tussen natuur en stad energie putten. Zij maken daarbij gebruik van eigentijdse kunstvormen zoals video, fotografie, installatie en performances, waarbij het interieur van de kerk de basis vormt. Nectar is een goddelijke, heilzame drank. De deelnemers onderschrijven de wens om noodzakelijke veranderingen in te zetten om letterlijk en figuurlijk ook in de toekomst de honingbij de nectar te laten vinden.

De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Harald Schole (beeldend kunstenaar) in samenwerking met LKG de Ploegh. De tentoonstelling NECTAR art & urban nature is te bezoeken in de Sint-Joriskerk, Hofplein 1, Amersfoort van 10 september t/m 15 oktober, van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur. Zaterdag 10 september 11.00 wordt de tentoonstelling officieel geopend.
Toegangsprijs € 2,- (t/m 12 jaar gratis).
Meer informatie over het publieksprogramma, rondleidingen, creatieve kinderworkshops en lezingen: vind je op www.deploegh.nl/nectar.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 31 augustus 2022


Kenniscafé 'Zet een boom op over je tuin': het belang van bomen bij een veranderend klimaat

Donderdag 15 september van 19:30 tot 21:00 uur
Locatie: kantoor Royal Haskoning DHV
Adres: Laan 1914 nr. 35, 3818 EX Amersfoort

Het weer in Nederland wordt extremer. We krijgen te maken met hevige regenbuien, perioden van droogte en hittegolven. Bomen spelen een steeds belangrijkere rol in de aanpassing aan de klimaatverandering. Ze geven schaduw en verkoeling tijdens de hitte en bieden schuil-, en leefplekken voor vogels en insecten. Bomen hebben echter ook toenemend last van extreme hitte en natte periodes. Hoe kies je de juiste boom in je tuin met deze klimaatveranderingen voor ogen?

Tijdens dit kenniscafé voor groenprofessionals en tuinbezitters krijg je antwoord op deze vraag. Je krijgt info van sprekers vanuit verschillende invalshoeken: een boomdeskundige, een kweker van fruitbomen en een bijenspecialist. Voor en na de presentaties is er een mini beurs met praktische info. Hiermee kan je direct aan de slag in je eigen tuin of bij de klant.

Programma
19:00 ontvangst met koffie en thee en mini-beurs
19:30 welkom en start Presentaties door
Arthur Wopereis: over het kiezen van soorten, ziekten & plagen en groeiplaats
Douwe Kappers: over fruitbomen en de bodem
Rob Plomp: over bijen en het klimaat in de tuin
mini-beurs en uitwisseling
21:30 einde

Aanmelden kan via dit formulier: Kenniscafé 'Zet een boom op over je tuin https://forms.gle/jY2Ra6Vp6jCutRfE9 (kopieer deze link in je internetbrowser)

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 31 augustus 2022


Huismuziek Amersfoort

Mogelijk bespeel je al langer een muziekinstrument of heb je een oude hobby weer opgepakt. Dan kan spelen in een muziekensemble misschien een nieuwe inspiratiebron zijn. De manier om met plezier samen muziek te maken. Het kán! We doen niet aan audities; kom gewoon lekker meespelen en de sfeer proeven.

Huismuziek Amersfoort is een vereniging voor amateurmuziek met professionele dirigenten die samen muziek maken wil bevorderen.

Er zijn vijf ensembles:
Eemgaarde - een gemengd orkest met strijkers- en blaasinstrumenten.
Neptunus - een gemengd orkest met eveneens verschillende instrumenten
Syrinx - een dwarsfluitgroep
Houtgreep - een blokfluitgroep
Spiccato - een cellogroep

De ensembles komen 1 x per 2 weken bij elkaar. Het repertoire verschilt per groep en omvat diverse muziekstijlen van klassiek tot eigentijds. De muziek wordt verder op de groep toegesneden.

Ben je geïnteresseerd zie dan voor meer informatie:
http://www.huismuziekamersfoort.nl
www.Facebook.com/HuismuziekAmersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 31 augustus 2022


Flora ART in de Sint-Joriskerk

In het jaar van de Floriade exposeert Absoluut met Flora ART in de Sint-Joriskerk.

Ook deze zomer is de Sint-Joriskerk het domein van de kunstenaars van Absoluut. In dit jaar van de Floriade komen wij met de expositie Flora ART.

Planten (Flora) en dieren (Fauna), de bedreigde Aarde, mythologie, moeizaam samenleven, grasland, waterplas en veel meer; de kunstenaars tonen hun eigen, unieke interpretatie van Flora. Kom kijken en kies je favoriet!

Deelnemers:
Leon Turpijn, Marjolein Tönis, Willy Schut, Ton van der Pal, Carolien Magnus, Marijke van der Made, Franz Hazelzet, Kedo Erné, Mieke Elzinga, Leonore Dorigo, Magdalena de Coninck.

De expositie is te zien van 26 juli t/m 3 september 2022.
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 11 - 17 uur, zondag 13-17 uur.
Sint-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort.
Toegang tot de St.-Joriskerk kost 2€ ter ondersteuning van het onderhoud. Incidenteel is de kerk gesloten, bij voorbeeld i.v.m. een huwelijk. Check joriskerkamersfoort.nl.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 25 juli 2022


Onbegrensd in het Mondriaanhuis: beeldend kunstenaars en componisten verleggen grenzen

Het Mondriaanhuis in Amersfoort viert het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan met de tentoonstelling Onbegrensd. Voor deze expositie hebben zeven duo’s van beeldend kunstenaars en componisten nieuw werk gemaakt. Het resultaat van deze samenwerking is vanaf 4 september te zien én te horen in het Mondriaanhuis.

Mondriaan is bekend als baanbrekend kunstenaar, die zich een leven lang bleef ontwikkelen en vernieuwen. De schilder was één van de oprichters van De Stijl, een kunstbeweging waarbinnen de leden elkaar scherp hielden door ideeënuitwisseling en discussie. Geïnspireerd door de interactie binnen De Stijl, heeft het Mondriaanhuis kunstenaars van twee verschillende disciplines samengebracht. Het museum selecteerde zeven beeldend kunstenaars en zeven componisten en vroeg hen om in duo's nieuw werk te ontwikkelen. De zeven duo's werden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, op elkaar te reageren, uit te wisselen en grenzen op te zoeken. Dit heeft geleid tot zeven nieuwe kunstwerken.

Over de werken
Beeldend kunstenaar Art van Triest werkte voor dit project samen met componist Henry Kelder. De twee vonden elkaar in een concept van afbraak en aantasting. Samen stelden zij regels op en werkten die allebei uit in de eigen taal. Het resultaat is een werk in drie delen, waarbij een strakke ordening wordt verstoord en leidt tot een nieuwe staat van zijn, zowel in beeld als geluid.

Het gezamenlijk werk van Ronald Nijhof en filmcomponist Daan van den Hurk onderzoekt de grenzen tussen abstract en figuratief, realiteit en illusie, geluid en muziek. Nijhoff bouwde zijn atelier op schaal waarin hij steeds elementen verplaatst. Dit proces is vastgelegd met een ronddraaiende camera. Wat ontstaat is een ontregelende afwisseling van illusie en realiteit. Het inspireerde Van den Hurk tot een compositie die hij mixte met de geluiden uit het atelier.

Beeldend kunstenaar Fadenka van der Sloot worstelde met het thema Onbegrensd. De oneindigheid aan mogelijkheden werd in de kiem gesmoord door beperkende gedachten van de kunstenaar. Van der Sloot heeft dit verbeeld met een doek dat zij beschilderde met tipp-ex. Wat ontstond is een wijds en sereen beeld. De jonge componist Noëmi Schermann schreef hierbij de compositie Zeeën van (on)mogelijkheden.

Voor componist Anne-Maartje Lemereis en beeldend kunstenaar Amerentske Koopman bestond de samenwerking uit een regelmatige uitwisseling van schetsen. De schets van de één zette de ander op een spoor en vice versa. Het eindresultaat is een ruimtelijke en ritmische installatie waarin ook het maakproces van het beeldend werk op video is vastgelegd.

Voor Onbegrensd experimenteerden beeldend kunstenaar Jan Maarten Voskuil en mediacomponist Devin de Vries met ruimte en tijd. Het ruimtelijke schilderij van Voskuil nodigt de bezoeker uit om zich er doorheen te verplaatsen. Door de gebruikte techniek past de compositie van De Vries zich tijdens het verplaatsen steeds aan. Zo draagt de bezoeker zelf bij aan de uiteindelijke compositie en heeft elke persoon een unieke ervaring.

Beeldend kunstenaar Karina Puuffin en game-componist Nathan Bonkerk rafelden in gesprek met elkaar hun werk uiteen en ontdekten nieuwe inzichten over hun eigen werk(wijze). Bonkerk werd in het proces uitgedaagd om zijn muziek in beeld uit te drukken. Elementen daarvan gebruikte Puuffin weer in een ruimtelijke installatie waarin het loslaten van het bekende/traditionele centraal staat.

Het duo Hans Bakker en Jitske Bakker (geen familie van elkaar), koos voor ‘Exposure’ als grondthema: blootstelling aan bindende- en uit elkaar trekkende krachten. Er ontstond een drieluik van drie grote tekeningen met verschillende texturen, die als het ware ademen, opbollen en uit hun kader lijken te willen ontsnappen. Deze suggesties worden versterkt door de drie composities van Hans.

Muziek
Alle composities voor tentoonstelling Onbegrensd werden uitgevoerd door het Keuris Ensemble, bestaande uit Egbert-Jan Louwerse (fluit), Anna voor de Wind (klarinet), Lis Perry (viool), Roeland Duijne (cello) en Henry Kelder (piano). Op zaterdag 15 oktober a.s. zullen alle composities live worden uitgevoerd in Amersfoort door het Keuris Ensemble. Locatie en tijd worden na de zomer bekend gemaakt.

Onbegrensd is van 4 september t/m 5 maart 2023 te zien in het Mondriaanhuis.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 14 juli 2022


Van Ring naar Park in Coalitieakkoord!

De transformatie van de bestaande Stadsring naar een groen, waterrijk Stadspark met een hooguit autoluw karakter, is in een stroomversnelling gekomen. De ideeën van Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ liften mee als belangrijk uitgangspunt in het nieuw op te stellen integrale mobiliteitsplan. Zo staat te lezen in het vrijdag 1 juli j.l. ondertekende Coalitieakkoord. De Kopgroep van het Burgerinitiatief spreekt van een fantastisch resultaat en een historische ontwikkeling.

Sinds twee jaar vraagt het Burgerinitiatief, samen met een grote groep ambassadeurs van burgers, ondernemers en politici, aandacht voor zijn ideeën voor een transformatie van de Stadsring. Transformatie van de bestaande, druk bereden verkeersader rond de historische binnenstad naar een Stadspark, dat uitnodigt tot ontmoeten, bewegen, verbinden en dat aansluit bij de doelstellingen van een gezond en duurzaam Amersfoort in de toekomst. Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ is zeer verheugd, dat de ideeën door de coalitiepartners goed zijn ontvangen en als realistische uitgangspunten voor de toekomst zijn opgenomen in het Coalitieakkoord.

Het Coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van D66, Groen Links, Partij van de Dieren, CDA en CU kan worden gekwalificeerd als progressief, sociaal en duurzaam en heeft samenwerking met burgers hoog in het vaandel staan. Het Burgerinitiatief kijkt dan ook met vertrouwen uit naar deze toekomstige samenwerking.

Stichting Van Ring naar Park
Sinds maart 2022 is het Burgerinitiatief Van Ring naar Park een Stichting. Dit is in lijn met de professionalisering van het initiatief en verbreedt tevens de mogelijkheden tot het werven van financiën. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Johanna van der Werff, voorzitter; Walter Gerritsen, secretaris/penningmeester, en David Gelauff, algemeen bestuurslid. Steun Stichting Van Ring naar Park!

Wilt u ons steunen? Giften zijn zeer welkom. Hiermee kunnen organisatie- en andere kosten worden gedekt. Bankrekeningnummer: NL 69 ABNA 0111 0145 57 ten name van Stichting Van Ring naar Park.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 23 juli 2022


Baksteen | Brick in KAdE, Kunsthal in Amersfoort

Za 10 sep 2022 t/m zo 8 jan 2023: een ode aan het veelzijdige bouwmateriaal

Baksteen, we zien het dagelijks. Een eeuwenoud bouwmateriaal dat veel in onze omgeving voorkomt voor zowel de constructie van muren als bestratingen. De tentoonstelling BAKSTEEN brengt een ode aan het materiaal met werk van meer dan vijftig kunstenaars, architecten en ontwerpers uit binnen- en buitenland. In nieuw en bestaand werk tonen zij de schoonheid en zeggingskracht van gebakken steen. BAKSTEEN is vanaf 10 september te zien in Kunsthal KAdE, de Elleboogkerk en via een tour door Amersfoort met nieuwe folly’s en bestaande panden.

Judith van Meeuwen, curator tentoonstelling: 'De aantrekkingskracht van bakstenen muren zit verankerd in duizenden variaties in grootte, vorm, kleur, textuur en herhaling. Maar daarnaast is het ook de inhoudelijke gelaagdheid die het materiaal uniek maakt. Dezelfde baksteen die iemand het gevoel van veiligheid geeft kan als wapen dienen bij een opstand.'

Veelzijdige baksteen
Opvallend veel beeldend kunstenaars voelen zich verwant met de baksteen. In Kunsthal KAdE tonen verschillende kunstenaars de esthetische en symbolische aspecten ervan. Fotograaf Caroline Heinecke eert de verzameling van een bakstenencollectioneur met een foto van de baksteen op een sokkel. In haar kleurrijke sculptuur focust Suzie van Staaveren zich op de kracht van herhaling. De geschilderde baksteen komt aan bod met nieuwe werken van Florens Kool en Lisa Couwenbergh. Speciaal voor de tentoonstelling heeft Bart Lunenburg de gemetselde baksteen onderzocht in relatie tot de techniek van het weven.

De symboliek
van baksteen komt naar voren in het ‘Washhouse’ van Makkink & Bey. Hier geeft de baksteen een gevoel van veiligheid. De foto van een stapel puin waar ooit een huis stond van Lara Almarcegui illustreert verval. Kunsthal KAdE toont ook de baksteen als protestmiddel, met foto’s van de Nieuwmarktprotesten van Karel Wetselaar en er zijn ballaststenen van oude VOC-schepen te zien. Shilpa Gupta laat de bezoeker ervaren hoe het is om grenzen te verleggen terwijl ze over een bakstenen muur lopen. In een kleine presentatie in Kunsthal KAdE is aandacht voor de verschillende facetten van de techniek: van de baksteenfabriek van weleer, tot aan de robot-metselmachine en de steenlegdrone.

Per Kirkeby in de grote zaal
De schoonheid van het materiaal komt nadrukkelijk tot uiting in de monumentale bouwwerken van de Deense Per Kirkeby. Bijzonder is het opnieuw uitvoeren van twee belangrijke projecten, ‘Londen’ en ‘Parijs’, van de kunstenaar in de grote zaal van Kunsthal KAdE. Kirkeby wilde alle uitvoeringen van zijn sculpturen laten metselen met lokale materialen en door lokale ambachtslieden.

Kirkeby maakt sinds 1973 bakstenen sculpturen die herinneren aan vormen en gebouwen uit zijn reizen. De bouwwerken hebben geen duidelijke functie, net zoals de folly’s uit Engeland begin 19e eeuw: dwaasbouw zonder functie, puur om van de schoonheid te genieten.

Folly's in de stad
Speciaal voor de tentoonstelling heeft Kunsthal KAdE zeven makers gevraagd een folly van baksteen te bedenken: Floris Alkemade, ATM Atmosphere (Antal Bos, Thijs Trompert, Marisja Smit), Olivier Goethals, André Pielage, Jan Poolen, Office Winhov en Baukje Trenning. Zes folly’s worden in de maanden juli en augustus verspreid door de stad gemetseld. De folly’s zijn onderdeel van een speciale route langs bijzondere bakstenen in de stad Amersfoort. Het boekje met de baksteentour is vanaf 10 september verkrijgbaar in de KAdEShop. De tour is ontwikkeld in samenwerking met architectuurcentrum FAsadE en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Sculpturenpark Elleboogkerk
Op steenworpafstand van Kunsthal KAdE ligt de Elleboogkerk. Door het grote vloeroppervlak is de kerk goed geschikt voor een waar sculpturenpark met werk van onder meer Jennifer Tee, Marlon de Azambuja, buro BELéN en Filip Dujardin. Bij binnenkomst staat een muur van de Mexicaanse kunstenaar Bosco Sodi. De kunstenaar nodigt bezoekers uit om de muur steen voor steen af te breken: een fysieke handeling met symbolische betekenis. Leerlingen van MBO bouwtechniek metselen live tijdens de Open Monumentendagen een bijzonder werkstuk.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus. De catalogus vormt een weerslag van een onderzoek naar baksteen kunstwerken wereldwijd. Machteld Leij verzorgt de productie en eindredactie.

KAdE, Kunsthal in Amersfoort
Eemplein 77 (Eemhuis)
3812 EA Amersfoort
033 422 50 30

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 23 juni 2022


Mondriaan en de Haagse School - Dit najaar in Museum Flehite

Dat Piet Mondriaan (1872 – 1944) wereldberoemd werd met zijn abstracte schilderkunst is bekend. Maar niet iedereen weet dat hij aan het begin van zijn carrière een heel goede landschapschilder was. Hij werd geïnspireerd door de schilders van de Haagse School, maar ontwikkelde wel zijn eigen stijl. Van 8 oktober t/m 29 januari 2023 kunnen de bezoekers van Museum Flehite ter gelegenheid van Mondriaans 150 geboortejaar genieten van de schoonheid en kwaliteit van het vroege werk van Mondriaan en enkele van de beste landschapsschilders die Nederland rijk is. In de tentoonstelling ‘.....naar de natuur. MONDRIAAN en de Haagse School’ zijn zo’n 80 landschappen uit privécollecties, kunsthandel en musea te zien van Piet Mondriaan en schilders zoals Jacob Maris, Anton Mauve, Paul Gabriël en Jan Hendrik Weissenbruch.

Pruikenmaker en amateurschilder als leermeester
Piet Mondriaan staat bekend als grote vernieuwer van de schilderkunst. Zijn befaamde abstracte schilderkunst verwijst in geen enkel opzicht meer naar de zichtbare, natuurlijke werkelijkheid. Mondriaan begon zijn carrière echter als landschapschilder. Zijn allereerste schilderlessen kreeg hij rond zijn veertiende van zijn oom Frits Mondriaan. Frits was kapper en pruikenmaker, hij schilderde in zijn vrije tijd landschappen in de stijl van de Oosterbeekse en Haagse School. Toen Mondriaan later aan de Rijksakademie in Amsterdam studeerde lieten veel kunstenaars zich door het werk van de Haagse School inspireren. De invloed van de die stijl op de Nederlandse landschapskunst was eind 19e en begin 20ste eeuw dan ook groot.

Kenmerkende landschappen
Wie Mondriaans landschappen bekijkt in het licht van de Haagse School herkent de invloed die hij als beginnend schilder ondervond. Net als de Haagse Scholers trok Mondriaan naar het buitengebied om te tekenen en schilderen. De Hollandse natuur en ons kenmerkende polderland waren zijn belangrijkste inspiratiebronnen. Mondriaan volgde niet blindelings de ‘grote jongens’ als Mauve en Gabriël na. In de twintig jaar dat Mondriaan landschappen schilderde, ontwikkelde hij een eigen stijl waarin gevoel voor harmonie en experimenten met verschillende kleuren kenmerkend zijn. De tentoonstelling “.....naar de natuur. MONDRIAAN en de Haagse School” brengt die mengeling van navolging en oorspronkelijkheid over het voetlicht.

Tijd voor artistieke vernieuwing
Na de Eerste Wereldoorlog raakte de schilderkunst in Europa steeds meer in de ban van experiment en vernieuwing, De verschrikkingen van de oorlog moesten worden verwerkt, het beladen verleden moest worden afgeschud. In Nederland nam de belangstelling en waardering voor een traditionele stroming als de Haagse School steeds verder af. Ook Mondriaan zette na 1908 belangrijke stappen op het pad van de artistieke vernieuwing en zou een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het modernisme worden. Toen Mondriaan eenmaal zijn abstracte composities maakte, nam oom Frits afstand van zijn vooruitstrevende neef.

150 jaar Mondriaan, het feest van de verbeelding
Piet Mondriaan werd 150 jaar geleden (1872) geboren in Amersfoort. De stad staat in 2022 uitvoerig stil bij dat bijzondere feit met een omvangrijk en veelzijdig cultureel programma dat de titel “Het feest van de verbeelding” draagt. Een belangrijk onderdeel van het Mondriaan-programma vormen tentoonstellingen over of geïnspireerd op het werk van de schilder in de Amersfoortse musea.

Museum Flehite
Westsingel 50
3811 BC Amersfoort

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 21 juni 2022


Beautiful Decay - De Vensterbank van Patrick Bergsma

Beautiful decay, oftewel mooi verval. Voor kunstenaar Patrick Bergsma schuilt in elke aftakeling ook schoonheid.

Als zoon van een antiekhandelaar woonde Patrick Bergsma van jongs af aan tussen een rijkdom aan oude spullen; "Als mijn moeder weer ging verbouwen, was de antiekzaak onze woonkamer. Ik vond dat heel knus. Een beetje zoals mijn atelier nu ook is, overal spullen."

De barokke taferelen op het Meissen porselein inspireerden hem in 2007 tot het begin van de serie 'Beautiful Decay'. Maar onder invloed van o.a. de oorlog in Syrië veranderde zijn fascinatie en werden het meer en meer dystopische landschapjes: "rauw, maar ook mooi in zijn rauwheid."

Bergsma is een materiaalfanaat; naast het porselein is hij ook altijd op zoek naar verandering, nieuwe materialen en technieken, wat terug te zien is in 15 jaar _Decay_-serie. Het kweken van bonsaiboompjes is in de jaren een intens beoefende hobby van hem geworden; de boompjes gedijen goed in de ruime tuin bij zijn atelier.

In De Vensterbank laat de kunstenaar een vijftal werken zien uit de beginperiode van de serie, kleine poëtische werken.

15 mei t/m 4 september 2022 op de stoep van Bergstraat 32, Amersfoort, zeven dagen per week te zien.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 16 mei 2022


Wijkwinkel Kruiskamp (ook voor de binnenstad)


Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 27 april 2020


Buurtkamer Binnenstad, Appelmarkt 9 achter

De buurtkamer is te bereiken via de steeg tussen de Appelmarkt nr. 9 en 10, open elke woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het poortje staat dan open. De buurtkamer Binnenstad wordt gerund door vrijwilligers en is mede mogelijk gemaakt door Zorgresidence Het Seminarie en Indebuurt033. De buurtkamer is opgezet voor bewoners (senioren) in de oude stadskern van Amersfoort. Welkom voor kopje koffie, thee, een kop soep, een babbeltje of een spelletje of wat dan ook. Telefoon: 033 33 202 33.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 12 november 2018


Activiteiten in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102

Buurtkamer: Iedere donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur
Senioren die gezelligheid buitenshuis zoeken, kunnen terecht in de “De Buurtkamer”. Voor oudere binnenstadbewoners met een klein netwerk, mensen met lichte geheugenproblemen en voor mensen met een beperkte mobiliteit is er iedere donderdagmiddag plek in De Buurtkamer in de Muurhuizen. Toegang, koffie en thee zijn gratis. U kunt zich aanmelden door te mailen naar kantoor@hetseminarie.nl

Buurtdiner: Iedere donderdagavond vanaf 17.30 uur
Elke donderdagavond verzorgt de kok van Het Seminarie een warme maaltijd voor senioren uit de buurt. Een leuk moment om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten onder genot van een hapje en een drankje.
Kosten € 7,50 per persoon, consumpties en wijn € 1,50 per glas. U kunt zich aanmelden door te mailen naar kantoor@hetseminarie.nl

Thee-Matinee: Iedere vierde zondag van de maand, van 15.00 tot 16.30 uur
Iedere vierde zondag van de maand kunt u genieten van een muzikaal optreden in de kapel van Het Seminarie onder het genot van zelfgemaakte lekkernijen en verse thee.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 19 maart 2018


Overlast van graffiti in de binnenstad

De graffiti-overlast in de binnenstad is gelukkig beperkt. Dat is wel eens anders geweest. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Amersfoort de graffiti in de binnenstad nauwkeurig laten vaststellen. Het gaat dan om het gebied wat begrensd wordt door de Stadsring, Singelbeek en Plantsoen Noord.
Op 210 panden van de 1150 panden zat toen ruim 500 m² graffiti. De gemeente heeft destijds een grote schoonmaakactie uitgevoerd. De pandeigenaren van de 210 panden zijn benaderd en de meeste eigenaren hebben de gemeente toestemming gegeven graffiti van hun panden te verwijderen. Deze service van de gemeente is begonnen in de jaren tachtig. Zo wordt het beschermde stadsgezicht van de binnenstad zo schoon mogelijk gehouden in het belang van bewoners en ondernemers en ter bevordering van het toerisme.

Werkwijze verwijderen graffiti
Elke maandagochtend rijdt de schoonmaakbus van Eemfors de binnenstad in om te reinigen. Eerst gaan zij aan de slag in de winkelstraten en de pleinen. Vervolgens worden de klachten afgehandeld van de meldingen die bij het Meldpunt Woonomgeving zijn binnengekomen. Alleen de panden waarvan de gemeente toestemming van de eigenaar heeft, worden schoongemaakt. Niet alle (huidige) pandeigenaren zijn bekend met deze service van de gemeente en daarom is het goed dit weer eens onder de aandacht te brengen.

Meld graffiti bij de gemeente!
Het gebied waarbinnen de gemeente Amersfoort de graffiti verwijdert ligt binnen de 1ste grachtengordel: Weversingel,`t Zand, Westsingel en Zuidsingel. Ook de toegangsstraten naar dit gebied toe worden meegenomen, bijvoorbeeld: de Kamp, Bloemendalsestraat, Andriesstraat, Molenstraat, Grote en Kleine Spui, Kleine Haag, Arnhemsestraat en Utrechtsestraat.

Is er op uw pand binnen dit gebied graffiti aangebracht? Dan verwijdert de gemeente Amersfoort dit kosteloos voor u. U kunt dit melden bij het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort. Is het de eerste keer dat u graffiti meldt, dan zal u gevraagd worden een verklaring te ondertekeningen waarin u de gemeente toestemming verleent om te verwijderen en de gemeente vrijwaart van eventuele gevolgschade. Is de verklaring eenmaal getekend, dan wordt u pand, als dit op de route ligt, automatisch meegenomen. Als dit niet het geval is, kunt u de bekladding doorgeven bij het Meldpunt Woonomgeving.
U kunt het Meldpunt Woonomgeving bereiken via telefoonnummer 14 033. Ook kunt u online uw melding doorgeven op www.amersfoort.nl/meldpunt.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 21 december 2012, laatste wijziging 17 april 2015


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.