Notulen BBN vergadering


De bijeenkomsten van het BBN vinden meestal op de derde dinsdag van de maand plaats in de 'Rooie Cent', vanaf 20.00 uur.

Tijdens de vergaderingen kunnen alle bewoners van de stad onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen en bespreekbaar maken. Zo nodig kan vervolgens actie gevraagd worden van de gemeente Amersfoort, de gemeenteraad of andere instanties.

Het BBN heeft besloten om de goedgekeurde notulen via de website van het BBN te publiceren. Door op de gewenste link te klikken kunt u de notulen in pdf-formaat downloaden.


Notulen bijeenkomsten BBN

Klik op de link van de betreffende notulen om deze te downloaden.


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.