Gastenboek/forum


Welkom bij het gastenboek/forum van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort.

Klik hier om een bericht voor het gastenboek/forum te schrijven. Uw bericht wordt na ontvangst zo snel mogelijk geplaatst.


Een Mooye stadsbron (2)

Maar het BBN voert actie TEGEN het beeld op de Hof-fontein !!!

Hein Visser

Wilt u reageren? Klik hier om een bericht voor het gastenboek/forum te schrijven. Uw bericht wordt na ontvangst zo snel mogelijk geplaatst.

Datum plaatsing: 28 februari 2017


Een Mooye stadsbron (1)

Vrijdag jl. stond in het AD een interview met de beeldhouwer Ton Mooy dat ik met belangstelling en verbijstering heb gelezen.
Mijn belangstelling betreft zaken die met kunst en cultuur in de binnenstad te maken hebben, ik woon in het stadscentrum.
Mijn verbijstering was groot, toen ik las dat het ontwerp van Ton Mooy voor de stadsbron op de Hof zo veel stof deed opwaaien.
Een paar dagen daarvoor was ik aanwezig in de St-Joriskerk bij de presentatie van het model van de beeldengroep en bij de toelichting van de initiatiefnemers op dit plan.
Ik laat de gang van zaken rond de lancering van dit plan buiten beschouwing. Wel wil ik graag mijn mening geven over het ontwerp van Ton Mooy. Het moge duidelijk zijn: het wordt een warm pleidooi voor de artistieke kwaliteiten van zijn werk.
Ik ken de beeldhouwer niet persoonlijk, wel ken ik zijn werk: de inmiddels beroemde engel met een mobieltje uit Den Bosch en zijn talrijke relifs die de kademuren van Amersfoort sieren. Ze zijn geestig, beeldend, mooi van verhouding - kortom ze voegen iets toe aan de schoonheid van onze stad.
Ik vind dat de stadsfontein van een vergelijkbare esthetische waarde voor de stad zal zijn.
Wie het model van de beeldengroep gezien heeft, heeft zich ervan kunnen overtuigen dat het geheel een symbolische, maatschappelijke en esthetische kwaliteit heeft die onze stad kan gebruiken.
De symboliek: het pleit voor Ton Mooy dat hij de opdrachtgevers heeft weten over te halen hun opdracht enigszins aan te passen: geen historische figuren, zoals Johan van Oldenbarnevelt of Mondriaan, hoe belangrijk hun verbondenheid met de stad ook is, maar hedendaagse anonieme Amersfoorters die dagelijks gebruikmaken van De Hof. Zij zijn het die zich zullen herkennen in de personages, gegroepeerd rondom en onder de sierlijke boom.
De beeldhouwer heeft gelijk: zijn fontein zal een trekpleister zijn voor stadsgenoten n toeristen die de historische en moderne monumenten van de stad komen bezichtigen. Dit zie ik als een sociale waarde van het werk.
En de esthetische? Over smaak valt niet te twisten, wat de een mooi vindt, daarover kan een ander negatief oordelen. Mits hij of zij met serieuze en gefundeerde argumenten voor de dag komt. En deze zijn ver te zoeken in de tot nu toe gevoerde "twitter-discussie" en door de krant georganiseerde "poll".
De beelden op de Stadsfontein zijn fraai, goed van verhouding, mooi van kleur en gemaakt van duurzaam materiaal. Ze zetten een lange traditie van de Nederlandse beeldhouwkunst voort. Om de metafoor van een boom te gebruiken: met de wortels in de traditie en met de kroon in het heden.

Joanna Kleiverda
Amersfoort
februari 2017

Wilt u reageren? Klik hier om een bericht voor het gastenboek/forum te schrijven. Uw bericht wordt na ontvangst zo snel mogelijk geplaatst.

Datum plaatsing: 27 februari 2017


Energieneutrale restauratie van de oude Volp winkel

Wij willen in 2016 samen met bewoners van de binnenstad werken aan energiebesparing in het kader van de energieneutrale restauratie van de oude Volp winkel in de Krommestraat. Droom is dat binnenstadbewoners vanuit hun 'woonervaring' meedenken, mee ontwikkelen en ook mee gaan profiteren van de opgedane kennis/ervaring in de Krommestraat.

Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bbn-amersfoort.nl. Wij sturen uw e-mail door.

Datum plaatsing: 9 februari 2016


Restauratie gevelreclame Krommestraat

Ik ben bezig met het laten restaureren van, wat ik denk, de laatste klassieke gevelreclame die Amersfoort nog heeft, namelijk die aan de Haversteeg bij de Krommestraat. Ik heb offerte laten doen door een gespecialiseerd bedrijf voor zulke zaken, contact gehad met de pandeigenaar en alles stuit niet op onmogelijkheid. Natuurlijk is geld nodig, waarvoor ik crowdfunding aan het organiseren ben. Het zou natuurlijk prettig zijn als jullie dit initiatief ook ondersteunen, zowel mondeling als financieel. Daarvoor wil ik later nog wel een aanvraag voor een bijdrage aan het buurtbudget doen, maar het zou fijn zijn om van tevoren te weten of dat kansrijk is. De totale kosten schat ik op 7 8000 euro.
Mijn mening is, dat de restauratie van deze gevelreclame een bijdrage levert aan het behoud van het cultureel erfgoed van onze stad. Medestanders hebben zich inmiddels aangemeld.

Robin Tan

Datum plaatsing: 11 januari 2016


Tip voor de politie

De politie heeft mij ooit eens verteld dat mensen die fietsen op plaatsen waar dat niet mag, een bekeuring van 60 euro kunnen krijgen. Als bewoner van de binnenstad loop ik vrijwel dagelijks een stukje door de Langestraat. Mijn score is nog nooit beneden de 180 euro geweest.

De Loper

Datum plaatsing: 13 november 2015


Handige Applicatie voor uw Smartphone 'BuitenBeter'

M.b.v. de app kan men een snelle, adequate melding verzenden van een misstand op straat. De melding wordt direct doorgestuurd naar de betreffende gemeente.

Teun Pater

Datum plaatsing: 21 oktober 2015


Ondergrondse gangen en gewelven in het BBN Nieuws

Reactie van Ron Groothuis naar aanleiding van het stukje over de gewelven:

Jammer dat het voor rolstoelers niet toegankelijk is

Datum plaatsing: 26 februari 2015


Fietsen in de Langestraat

Was zojuist op de markt. Met duidelijk vertoon stonden er 3 heren van Handhaving. Iedereen die zijn fiets verkeerd neerzette of kwam aanfietsen werd aangesproken. Ik heb met de heren gesproken en gevraagd of ze meer wilden controleren in de Langestraat. Ze zeiden dat ze de stegen van fietsen gingen ontdoen en dat het nu afgelopen moet zijn met al die fietsen en fietsers. Ik werd onlangs op de markt bijna omver gereden!

Twee weken geleden ben ik bij Bureau Handhaving langs gegaan om de klagen over alles op de stoepen (Zuidsingel, Weverssingel, Kamp, Langestraat). Heb gevraagd of bekeuren alleen hun taak is, niet dus. Er zou een melding van mijn klacht worden gemaakt.

Digna Schade van Westrum


Stoffenmarkt

Loop ik aan het eind van de middag, zondag 23 mrt 2014, over het Eemplein en is er een grote stoffenmarkt geweest!! Het stond niet in de evenementenkalender van de BBN of op Amersfoort Wintertijd. Heel jammer!

Mevr. H C V

Reactie BBN: Om een activiteit op te nemen in onze evenementenkalender zijn wij afhankelijk van de organisatoren van het evenement. In dit geval hebben wij geen opgave gekregen en Amersfoort Wintertijd blijkbaar ook niet. Net zoals u vinden wij dat ook jammer.

Datum plaatsing: 24 maart 2014


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.