De geschiedenis van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort

Inleiding

De afdeling Wijkontwikkeling van de gemeente Amersfoort deed eind jaren 90 een oproep aan bewoners van de binnenstad. De omroep was om actief deel te nemen aan een werkgroep die de belangen van de binnenstadbewoners in algemene zin wilde vertegenwoordigen.

De gemeente wilde in navolging van de wijkbeheerteams in andere wijken van Amersfoort ook voor de binnenstad een team creëren. Een eerste bijeenkomst met zon twintig belangstellenden vond plaats in buurthuis De Lanteern. Van deze eerste groep gingen twaalf personen actief aan de slag. Dit werd het Binnenstads Bewoners Netwerk, kortweg BBN. De maandelijkse bijeenkomsten waren aanvankelijk opgezet als inloopavonden. Bewoners liepen in en uit. Vanaf 1998 ontstond de behoefte aan meer structuur en kwam de vaste kern van het Binnenstad Bewoners Netwerk maandelijks bijeen. Na de sluiting van het buurthuis werden vergaderingen verplaatst naar het Meldpunt op de Westsingel; nog iets later werd uitgeweken naar het Stadhuis, vandaag de dag wordt in de 'Rooie cent' vergaderd.

Sinds 2004 bestaat de inloop van het Binnenstad Bewoners Netwerk weer. Daarbij ging het Binnenstad Bewoners Netwerk zich meer richten op de ontwikkeling van buurten en buurtverenigingen. Halverwege 2005 is gestart met thematische inloopavonden, denk daarbij aan de uitreiking van de buurtbudgetcheques. Uiteraard worden deze in het BBN Nieuws van het Binnenstad Bewoners Netwerk aangekondigd.

Platforms

Voor de gemeente is het Binnenstad Bewoners Netwerk in de achterliggende periode gesprekspartner geweest tijdens diverse platforms, waarin overleg plaatsvond tussen de gemeente en andere belanghebbenden in de binnenstad. Het gaat om twee platforms: het Stadsplatform, waarin twee wethouders, vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging Ambion, de Kamer van Koophandel, Horeca Nederland, politie en een afgevaardigde van het Binnenstad Bewoners Netwerk zitting hadden. In dit platform werden de lopende zaken in het centrum besproken, denk aan de inrichting van de Langestraat en gevelreclame bijvoorbeeld. Ten tweede gaat het om het Evenementenplatform. Hierin zaten organisatoren van evenementen in de binnenstad, samen met een wethouder, ambtenaren en een afgevaardigde van het Binnenstad Bewoners Netwerk. In het Evenementenplatform werd onder meer besproken hoe om moest worden gegaan met geluidsoverlast tijdens evenementen.

Initiatieven

Het Binnenstad Bewoners Netwerk heeft in de achterliggende jaren diverse initiatieven genomen tot verbetering van de binnenstad. Diverse initiatieven zijn ook omgezet in projecten zoals de inrichting van het Mooiersplein, de bouwbrug over de Kortegracht, verdere optimalisering van de inrichting van de Langestraat, de verkeerssituatie rond Nederberg, een dansgelegenheid aan de Westsingel en afspraken over het bespelen van het carillon van de Onze Lieve Vrouwetoren. In 1999 werd besloten om het BBN Nieuws te ontwikkelen, om het contact met de bewoners van de binnenstad te bevorderen.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.