Stichting Heiligenbergerbeekdal

Achtergrond

Onze stichting komt voort uit een in 2000 opgerichte werkgroep. De Stichting Heiligenbergerbeekdal bestaat sinds 2003. Wij beijveren ons voor het herstel van de natuur- en cultuurhistorische waarden van dit beekdal.

Met het vertrek van het St. Elisabeth-ziekenhuis in 2013 en het Sportfondsenbad in 2011 ontstaat een historische kans om een prachtig stadpark te maken.

Dit lieflijke cultuurhistorische erfgoed past bij onze mooie oude binnenstad. Een deel van het beekdal is al Rijksmonument (Park Randenbroek). Het beekdal is een ecologische verbindingszone.

In 2003 hebben we samen met Stichting Het Utrechts Landschap een prachtige visie ontwikkeld en gepresenteerd.

Wij streven naar een gezonde leefomgeving met voldoende groen dicht bij huis. Mensen uit de stad kunnen daar een wandeling maken, van de natuur genieten en tot rust komen. Om onze Stichting en het beekdal bekendheid te geven, hebben we wandelingen in het gebied uitgezet en zoeken we de publiciteit met krantenartikelen en met deze Beekberichten. Want bekend maakt geliefd.

Eind 2007, begin 2008 hebben belanghebbenden en omwonenden meegedaan aan een participatietraject. Een overgrote meerderheid was voor een prachtig onbebouwd stadpark, waar ruimte is om te spelen, te recreŽren, elkaar te ontmoeten en te sporten.

In september 2008 heeft helaas een meerderheid van de gemeenteraad om financiële redenen de voorkeur uitgesproken om toch bouwvarianten uit te werken voor het zwembad- en ziekenhuisterrein. Dit betreuren wij zeer.

Wethouder van Daalen heeft in december 2008 bekend gemaakt begin 2009 meer via de lokale media te laten weten wat het college met het beekdal voor ogen heeft. Het college wenst ook met ons als betrokken inwoners in gesprek te blijven.

In 2009 komt de gemeente met een aantal uitgewerkte plannen. We hopen maar dat de gemeente zich bijtijds bezint en besluit om ergens anders in de stad te bouwen in plaats van juist in dit mooie beekdal.

Voor de laatste 'beekberichten': www.hetbeekdal.nl.


Klik hier om terug te gaan naar de pagina met andere bewonersgroepen in de binnenstad van Amersfoort.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.