Openbare ruimte


Het middeleeuwse stratenpatroon van de Amersfoortse binnenstad is nagenoeg intact gebleven. De veelal smalle straten, grachten, stegen en pleinen in de binnenstad vergen een verstandige aanpak om het verkeer af te kunnen wikkelen. Het belang van de winkeliers en horeca, soepele toegang van het (auto)verkeer kan hier strijdig zijn met de belangen van de bewoners en gebruikers van de binnenstad.

De werkgroep openbare ruimte houdt onder anderen het verkeersbeleid van de gemeente voor de binnenstad nauwlettend in het oog. Signaleert eventuele onvolkomenheden en organiseert in overleg met de betrokken belanghebbende eventuele alternatieven op deze plannen en bespreekt deze met de gemeente.

Ook de inrichting van de pleinen in de binnenstad krijgt op dit moment aandacht van de werkgroep.


Leden werkgroep openbare ruimte

Marike de Boer
Rob Blauw
Fijko Gerritsen
Jan Bronius

Klik hier om terug te gaan naar de pagina met de werkgroepen.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.