De stamtafel


Een aantal keren per jaar werd een Stamtafel georganiseerd. De bedoeling hiervan was binnenstadbewoners gelegenheid te bieden om elkaar op ongedwongen wijze te kunnen ontmoeten. Op de meeste Stamtafels begon de avond met een lezing over een voor de binnenstad interessant onderwerp.

Mede door de inkrimping van het buurtbudget, waarmee deze stamtafels bekostigd werden, is besloten om alleen nog een stamtafel te organiseren als daar behoefte aan is. Een voorbeeld is de uitreiking van de cheques voor de besteding van het buurtbudget.

Daar de binnenstad niet de beschikking heeft over een buurthuis is het Binnenstad Bewoners Netwerk afhankelijk van de bereidheid van horecaondernemers hun gelegenheid op voor hen ‘rustige’ momenten aan het Binnenstad Bewoners Netwerk beschikbaar te stellen. Op dit moment vinden de stamtafels plaats in Downey's aan de Zuidsingel.


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.