Duurzaam wonen


Bij duurzaam wonen wordt in eerste instantie aandacht besteed aan de mogelijkheden voor energiebesparing. De 4000 woningen in de binnenstad, waarvan 300 monumenten, vallen onder beschermd stadsgezicht. Daardoor is het ingewikkelder om energiebesparende maatregelen te nemen. Bij de start van de werkgroep is een enquête gehouden, waaruit bleek dat er vooral belangstelling is voor zonnepanelen. Een tweede aandachtspunt is het optimaal inregelen van cv- ketels en het na-isoleren van vloer, muur, dak of glas.

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gemeenschappelijk zonnepanelen te leggen op een groot plat dak en wat de mogelijkheden zijn bij complexen huurwoningen en bij koopwoningen.


Leden werkgroep duurzaam wonen

Godfried Reuser (contactpersoon)
Nico Ponsens
Marian Dessing
Hans Gerritse
Yvonne Feuerhahn (energieambassadeur en lid 033energoe)

Klik hier om terug te gaan naar de pagina met de werkgroepen.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.