Duurzame binenstad


De werkgroep Duurzame Binnenstad Amersfoort richt zich op het leveren van duurzame energie: elektriciteit, mobiliteit en warmte (+isolatie).

Vanwege de status van de binnenstad als beschermd stadsgezicht, zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen beperkt. Dit was reden om in 2019 een energieco÷peratie, Zon op Amersfoort, op te richten. Via de postcoderoosregeling, panelen op andermans dak, kan toch energie opgewekt worden voor bewoners. Inmiddels is ons een dak aangeboden en de planning is dat we in het 3e kwartaal van 2020, participaties voor zonnepanelen kunnen aanbieden aan bewoners. Zie ook onze website www.zonopamersfoort.nl.

Daarnaast zullen we ons in 2020 richten op het zoeken van andere daken en op kennisoverdracht betreffende isolatie.


Leden werkgroep duurzame binnenstad, personele unie met 'Zon Op Amersfoort'

Marcus Bergman (voorzitter)
Peter Veeling (secretaris/penningmeester)
Hendrik Stegenga (bestuurslid)
Anton van Kolfschoten (bestuurslid)

Klik hier om terug te gaan naar de pagina met de werkgroepen.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.